Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vui Học Thánh Kinh Xuân 1

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

Năm 2014
Năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình
Xin gởi đến quí vị Ô chữ với những gợi ý từ Thánh Kinh.

 


VUI HỌC THÁNH KINH 1
Xuân Giáp Ngọ
2014

Những gợi ý

 

01. Người cỡi ngựa mang tên là Tử thần cỡi con ngựa màu gì? (Kh 6,7)

 

02. Trong lời chúc phúc của ông Giacóp, ông ước Đan là một con rắn trên đường, một con rắn lục ở lối đi, cắn gót chân con gì khiến người cưỡi phải ngã ngửa? (Skt 49,17)

 

03.  Sau khi được lành bệnh, ai đã xin phép tôi tớ ngôn sứ mang về một số đất vừa sức hai con lừa chở được, vì tôi tớ ngài sẽ không còn dâng lễ toàn thiêu và hy lễ cho thần nào khác ngoài ĐỨC CHÚA? (2 Vua 5,17)

 

04. Nữ hoàng cai trị trị đất nước Ítraen bị giết chết tại lối Cửa Ngựa tên là gì? (2 V 11,16)

 

05. Bà Athangia cai trị đất nước Íraen trong sáu năm. Người ta đã giết bà khi bà đi qua lối nào để tới đền vua? (2 V 11,16)

 

06. Ngôn sứ nào được một cỗ xe đỏ như lửa và những con ngựa đỏ đưa lên trời? (2 Vua 2,11)

 

07. Trong sách Khải Huyền, khi Con Chiên mở ấn thứ bốn, thì tôi nghe tiếng Con Vật thứ bốn hô: "Hãy đến! " Tôi thấy: kìa một con ngựa xanh nhạt, và người cỡi ngựa mang tên là gì? (Kh 6,7-8)

 

08. Trong sách Khải huyền, người cỡi ngựa mang tên là Tử thần, có gì theo sau? (Kh 6,8)

 

09. Trong sách Khải Huyền, người cỡi ngựa mang tên là "Trung thành và Chân thật" cỡi con ngựa màu gì? (Kh 19,11)

 

10. Ai đã vào thành Giêrusalem trên lưng con lừa con? (Mt 21,7)

 

11. Con lừa của ai đã nhìn thấy thần sứ của Thiên Chúa đứng trên đường, gươm trần trong tay? (Dân số 22,23)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Xuân Giáp Ngọ
2014


01. Xanh nhạt (Kh 6,7)
02. Ngựa (Skt 49,17)
03. Naaman (2 Vua 5,17)
04. Athangia (2 V 11,16)
05. Cửa Ngựa (2 V 11,16)
06. Êlia (2 Vua 2,11)
07. Tử thần (Kh 6,7-8)
08. Âm phủ (Kh 6,8)
09. Trắng (Kh 19,11)
10. Đức Giêsu (Mt 21,7)
11. Bilơam (Dân số 22,23)

 

Hàng dọc : Xuân Giáp Ngọ

 

NGUYỄN THÁI HÙNG