Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vui Học Thánh Kinh Xuân 3

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

Năm 2014
Năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình
Xin gởi đến quí vị Ô chữ với những gợi ý từ Thánh Kinh.

 

 

VUI HỌC THÁNH KINH 3
Ô CHỮ XUÂN YÊU THƯƠNG

 

Những gợi ý

 

01. Đến ngày lễ kính thần gì, ông Êlada, một trong những kinh sư quan trọng thà chết vinh hơn sống nhục, không chịu tham dự bữa tiệc cúng thần, ông không ăn thịt heo theo như Lề Luật cấm và can đảm tự ý tiến ra nơi hành hành? (2 Mcb  6,1-8)

 

02. Trong lời chúc phúc của ông Giacóp, ông gọi ai là sư tử con?  (Stk 49,9)

 

03. Khi nghe tiếng con gì gáy thì ông Phêrô đã chối Thầy ba lần ?(Mt 26,75)

 

04. Biệt hiệu của bà Tabitha, một người dày công đức được thánh Phêrô làm cho sống lại là gì? (Cvtđ 9,36) 

 

05. Một con rắn lớn được dân nào sùng bái song đã bị ngôn sứ Đanien giết chết? (Đne 14,23-30)

 

06. Ngôn sứ nào được một cỗ xe đỏ như lửa và những con ngựa đỏ đưa lên trời? (2 Vua 2,11)

 

07. Người Philitinh trả lại cái gì kèm theo lễ đền tội là năm cái khối u bằng vàng và năm con chuột bằng vàng? (1Sm 6,4)

 

08. Ngôn sứ Isaia  nói về ai chớ vội vui mừng,
vì cây gậy đánh ngươi đã bị bẻ gãy;
bởi chưng từ dòng dõi
rắn sẽ vọt ra một con rắn hổ mang, và con của nó sẽ là một con rồng bay? (Is 14,29)

 

09. Đáp lại lời Đức Giêsu, người đàn bà Canaan nói ‘nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những cái gì trên bàn chủ rơi xuống? (Mt 15,28)

 

10. Nó là con bò mộng đầu lòng của Chúa, chúc nó được vinh hiển!
Sừng nó là sừng
trâu,
nó dùng để quật ngã các dân,
một trật trên khắp cùng cõi đất.
Đó là vạn vạn người Épraim, đó là ngàn ngàn quân Mơnase. Đây là lời chúc phúc của ông Môsê cho ai?  (Đnl 33,17)

 

11. Vua nào có đoàn tàu đi Tácsít mang theo vàng, bạc, ngà, khỉ và công? (I Sbn 10,22)

 

12. Trong sấm ngôn xử tội Êđôm, ngôn sứ Isaia nói ‘Trong các lâu đài của nó là hang ổ sói rừng, là sân chim đà điểu. Con gì gặp chó rừng, loài ma quái hú gọi nhau?
Đó cũng là nơi dung thân cho quỷ Li-lít, là chốn hắn nghỉ ngơi. (Is 34,13-14)

 

13. Ai đã vào thành Giêrusalem trên lưng con lừa con? (Mt 21,7)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 


NGUYỄN THÁI HÙNG

 

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH 3
Ô CHỮ XUÂN YÊU THƯƠNG

 

01. Điônyxô (2 Mcb  6,1-8)
02. Guiđa (Stk 49,9)
03. Con gà (Mt 26,75)
04. Linh Dương (Cvtđ 9,36) 
05. Babylon (Đne 14,23-30)
06. Êlia (2 Vua 2,11)
07. Hòm Bia Đức Chúa (1Sm 6,4)
08. Philitinh (Is 14,29)
09. Mảnh vụn (Mt 15,28)
10. Giuse (Đnl 33,17)
11. Salomôn (I Sbn 10,22)
12. Mèo rừng (Is 34,13-14)
13. Đức Giêsu (Mt 21,7)

 

Hàng dọc : XUÂN YÊU THƯƠNG

 

NGUYỄN THÁI HÙNG