Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đừng sợ

Tác giả: 
Thanh Sơn

 

ĐỪNG SỢ!!!
 
 
Thầy bảo thật, các anh đừng sợ!
Phải nói gì Thần Khí nói thay
Chúng ngang nhiên giữa ban ngày
Tra tay bắt bớ đọa đày các anh
 
 
Chúng bày trò lưu manh ma qủy
Dùng đồng bào điểm chỉ cáo gian
Bắt nộp, vu khống, bạo tàn!
Bất công, gian ác, đầy tràn khắp nơi
 
 
Phải vững tin, Chúa Trời công chính
Đừng lo sợ, phải tính nói sao
Công đường khi chúng giải vào
Thánh Thần chỉ dạy dâng trào khôn ngoan
 
 
Nói vào mặt ác quan thẳng thắn
Lời chân lý để hắn hết say
Ghi lòng tạc dạ điều này
Ác quan đang cố đọa đày người ngay
 
 
Vì danh Thầy chúng hay thù ghét
Bọn bất lương bắt chẹt tù đày
Kiên trì đường chính nẻo ngay
Ác nhân đã sắp đến ngày diệt vong
 
 
Nhưng Lời Thầy vẫn mong cho chúng
Mau trở về sống đúng lòng dân
Vì giờ của chúng đã gần
Đừng để qúa trễ lột trần mạng ra
 
 
Libya gương tà một đống
Gadafi từ cống chui ra
Bao năm ngoan cố đường tà
Cuối đời chết thảm chẳng ra giống gì 
 
 
Theo Đức Chúa đường đi phải thế
Mặc ác gian nhạo chế vì Thầy
Lời ngay nói giữa ban ngày
Mùa xuân chân lý đẹp thay muôn đời.
 
 
Thanh Sơn 25.11.2011