Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

CTDS Orange: Trang Phim ảnh

Tin tức Bài viết Tài liệu Chứng từ Youtube Hình ảnh Tổng hợp Liên lạc

 

 

 

Our God is here

Bless the Lord O my Soul

Holy is the Lamb

Receive your Love

Bao La Tình Chúa

Một Niềm Phó Thác

Lễ Quan Thầy Nhóm Tam Biên, 08/2015

Con Đường Thập Tự

Dâng Niềm Cảm Mến

Nếm Thử Mà Xem và Hồng Ân Chúa

Tham quan Nhà Thờ Chánh Tòa Chúa Kito, LM Christopher Smith và Chris Tuấn Phạm, 2013

Bao La Tình Chúa

Dâng Lòng Cảm Mến và Theo Chân Ngài.

Tà áo em... Ca đoàn St Michael trình bày.

Lửa thiêng cháy lên

Ca Nguyện Ngày Lễ Bổn Mạng Chúa Thánh Thần Ngự Xuống 2015

Thánh Lễ Bổn Mạng Chúa Thánh Thần Ngự Xuống 2015

Tĩnh Tâm Mùa Chay chủ đề "Xé lòng đừng xé áo" giảng bời LM Phạm Sỹ Hanh" 1/3

Tiếng trống Việt Nam khai mạc đại hội Giáo Lý 2015

Tĩnh Tâm Mùa Chay chủ đề "Xé lòng đừng xé áo" giảng bời LM Phạm Sỹ Hanh" 2/3

Tĩnh Tâm Mùa Chay chủ đề "Xé lòng đừng xé áo" giảng bời LM Phạm Sỹ Hanh" 3/3

Thánh Lễ Chữa Lành Mùa Chay 2015

Ca nguyện Tĩnh Tâm Mùa Chay tại St Columban

Đêm Tết Ca đoàn St Michael vui Xuân số 01

Đêm Tết Ca đoàn St Michael vui Xuân số 02

Đêm Tết Ca đoàn St Michael vui Xuân số 03

Đêm Tết Ca đoàn St Michael vui Xuân số 04

Đêm Tết Ca đoàn St Michael vui Xuân miền Nam

Đêm Tết Ca đoàn St Michael vui Xuân số 05

Tiệc mừng Tết Ất Mùi của Phong Trào CTĐS Thánh Linh Gp Orange 06 Feb 2015

Vũ khúc trống cơm trong tiệc mừng Xuân.

 

Thánh Lễ Minh Niên Mùng Một Tết tại Trung Tâm Công Giáo, Gp Orange. 19 Feb2015

Thánh Lễ Tết tại Nhà Thờ Chính Tòa Christ Cathedral, Garden Grove, Gp Orange

Vũ khúc trống cơm trong tiệc mừng Xuân

Các em hát chúc Tết tại viện dưỡng lão

Ca Nguyện Liên Khúc, Phần 1

Ca Nguyện Liên Khúc, Phần 2

Ca Nguyện Liên Khúc, Phần 3

Bao La Tình Chúa

Con Đường Thập Tự

Dâng Niềm Cảm Mến

   

GIẢNG THUYẾT

Đặc Sủng Thánh Linh trong Giáo Hội Công Giáo
ĐGM Mai Thanh Lương

 

Phúc Âm Hóa Đời Sống Gia Đình trong Thế Giới Hôm Nay

LM Phạm Sỹ Hanh