Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

ĐGH Phanxicô: Sự hiệp nhất không phải mọi người đều nghĩ như nhau

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

ĐGH Phanxicô: Sự hiệp nhất không phải mọi người đều nghĩ như nhau

 

Một dàn nhạc Ba Tây đã chào đón Đức Thánh Cha Phanxicô vào lúc bắt đầu cuộc hội kiến với nhóm “Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships.”

 

Nhóm Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo này tổ chức một hội nghị quốc tế ở Roma.

 

Trong diễn từ của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích những gì mà sự hiệp nhất tồn tại trong Giáo Hội.

 

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Sự hiệp nhất trong đa dạng. Sự đồng nhất không phải là Công Giáo, không phải là Kitô giáo. Hiệp nhất trong đa dạng.”

 

Đức Thánh Cha nói rằng Chúa Thánh Thần truyền cảm hứng cho sự hiệp nhất và sự đa dạng và vì lý do đó, người Công giáo không nên lo sợ sự khác biệt.

 

“Đoàn kết không phải là đồng nhất, nó không phải cưỡng bức tất cả mọi thứ đều làm như nhau, cũng không phải cùng một dòng tư tưởng.” 

 

Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận rằng Canh tân Đặc sủng Công giáo nhắc nhở Giáo Hội rằng cầu nguyện ngợi khen là điều quan trọng nhất.

 

Ngài cũng cảm ơn về những khía cạnh đại kết của họ và thiết lập quan hệ tốt với các cộng đồng tôn giáo.

 

Sau khi kết thúc bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp xúc với các thanh niên của dàn nhạc. Đây là một dự án xã hội nhằm thăng tiến bao gồm cả những người trẻ tuổi qua âm nhạc.

 

Jos. Tú Nạc, NMS