Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

ĐGH Phanxicô: Sự tiến hóa, vụ nổ tạo ra vũ trụ không thoát khỏi bàn tay của Thiên Chúa

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

ĐGH Phanxicô: Sự tiến hóa, vụ nổ tạo ra vũ trụ không thoát khỏi bàn tay của Thiên Chúa

 

Thuyết Big Bang hình thành vũ trụ và sự tiến hóa không loại bỏ sự tồn tại của Thiên Chúa, Người vẫn là Đấng tạo dựng muôn loài trong sự chuyển động, Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trước viện khoa học của riêng mình.

 

Và sự tồn tại của Thiên Chúa không mâu thuẫn với những khám phá của khoa học, ngài nói với các thành viên của Hàn lâm viện Khoa học ngày 27 tháng 10.

 

“Khi chúng ta đọc bài tường thuật về sự sáng tạo trong sách Sáng Thế, chúng ta có nguy cơ suy nghĩ rằng Thiên Chúa là một nhà ảo thuật, hoàn thành với một cây đũa thần, có thể làm tất cả mọi thứ. Nhưng không phải như vậy,” ngài nói. “Người đã tạo dựng mọi sinh vật và Người đã để cho chúng phát triển theo quy luật nội tại mà Người đã ban cho mỗi loài, để chúng sẽ phát triển và đạt đến khả năng tột đỉnh của chúng.”

 

Thiên Chúa đã ban cho các loài thụ tạo quyền tự chủ hoàn toàn trong khi cũng cam kết sự hiện diện liên tục của Người trong tự nhiên và sự sống của con người, ngài nói.

 

Sự khởi đầu của vạn vật không phải là kết quả của “sự hỗn độn,” ngài nói, mà đến trực tiếp từ “một nguyên tắc tối cao sáng tạo vượt lên trên biểu tượng của tình yêu.”

 

“Thuyết Big Bang, mà hôm nay được tổ chức là sự khởi đầu của vạn vật, không mâu thuẫn với sự can thiệp của Đấng Sáng tạo, nhưng đòi hỏi nó,” ngài nói. “Sự tiến hóa trong tự nhiên không phải là mâu thuẫn với khái niệm sáng tạo vì sự tiến hóa bao hàm sự sáng tạo muôn loài để tiến triển.”

 

Thành viên của hàn lâm viện, nhiều người trong số họ nhà khoa học và triết gia nổi tiếng, đã họp tại Vatican từ ngày 24 đến 28 Tháng 10 để thảo luận về “Những khái niệm tiến hóa của tự nhiên.”  

 

Khoa học, triết học và tôn giáo đã góp phần làm thế nào để con người quan sát vạn vật, nó bắt đầu như thế nào và tất cả nó mang ý nghĩa gì, đã được nói đến trong phần giới thiệu về chương trình của hàn lâm viện.

 

Jos. Tú Nạc, NMS