Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Người cầm đầu Nhà nước Hồi giáo nhắm vào Roma

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

Người cầm đầu Nhà nước Hồi giáo nhắm vào Roma

 

Trong một thông báo được ghi âm phát đi vào ngày 13 tháng 11, một người đàn ông được xác định là Abu Bakr al-Baghdadi, người cầm đầu Nhà nước Hồi giáo, cam kết rằng nhóm của ông ta sẽ tiếp tục cuộc chinh phục và cam kết đưa cuộc thánh chiến tới Roma.

 

“Những phi đạn của những người viễn chinh thập tự giá sẽ không ngăn cản bước tiến của chúng tôi đến Roma,” al-Baghdadi đã hứa. Ông ta kêu gọi người Hồi giáo: “Hãy làm cho những ngọn núi lửa của cuộc thánh chiến bùng nổ khắp mọi nơi.”

 

Đề cập đến những phi đạn viễn chinh thập tự giá” rõ ràng là muốn nói đến những tường thuật rằng al-Baghdadi đã bị giết chết hoặc ít nhất là bị thương nặng bởi một cuộc tấn công tên lửa hành trình của Mỹ. Tin tức này của Nhà nước Hồi giáo xuất hiện với mưu đồ gây ấn tượng sai lầm trước những tường thuật đó.

 

Nhà cầm đầu Hồi giáo này cũng đã nhắc đến các quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Obama tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Iraq. Ông ta nói: “Chẳng bao lâu người Do Thái và những người viễn chinh thập tự giá sẽ buộc phải thoái bộ xuống lòng đất và đưa lực lượng lục quân của họ đến với những cái chết và sự tiêu diệt.”

 

Jos. Tú Nạc, NMS