Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

ĐTC Phanxicô với Hiệp Hội Bác Sĩ Công Giáo Ý nhân dịp kỷ niệm thành lập 70 năm

Tác giả: 
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch

 

"Lòng trung thành với Phúc Âm sự sống và tôn trọng sự sống như một tặng ân của Thiên Chúa đôi khi đòi phải thực hiện những chọn lựa can trường ngược với triều sóng, những lựa chọn mà trong các trường hợp đặc biệt, có thể trở thành vấn đề cần phải từ khước theo lương tâm đạo giáo"

(Sau mấy lời mở đầu chào hỏi và cám ơn một số vị đặc biệt, ĐTC đã đi ngay vào vấn đề:)

 
Trong thời đại của chúng ta, nhờ những tiến bộ về khoa học và kỹ thuật, thật sự là các khả năng chữa lành về thể lý đã gia tăng đáng kể; tuy nhiên, ở một nghĩa nào đó, dường như khả năng 'chăm sóc' cho con người đã bị suy giảm, nhất là khi họ bị bệnh nạn, yếu nhược và bất lực. Thật vậy, những thứ thành đạt của khoa học và y học có thể góp phần vào việc cải tiến sự sống con người cho đến độ chúng không xa cách với cội nguồn đạo lý ở nơi những ngành khoa học và y học này. Đó là lý do thành phần bác sĩ Công giáo anh chị em đã dấn thân sống nghề nghiệp của mình như là một sứ vụ nhân bản và tinh thần, như một tông đồ giáo dân thực sự. 
 
Việc chú trọng tới sự sống của con người, nhất là sự sống ở trong những trường hợp khó khăn nhất đối với bệnh nhân, với người già lão, với trẻ em, là những gì sâu xa gắn liền với sứ vụ của Giáo Hội. Giáo Hội cũng cảm thấy được kêu gọi tham phần vào cuộc tranh luận liên quan đến sự sống của con người, bằng cách trình bày những gợi ý của mình theo Phúc Âm. Ở nhiều nơi, phẩm tính của sự sống dính dáng chính yếu đến phương tiện về kinh tế, đến 'phúc lợi', đến vẻ đẹp và sự hoan hưởng về thể lý, mà quên đi các chiều kích sâu xa khác của đời sống - như chiều kích liên cá vị, chiều kích tinh thần và chiều kích tôn giáo. Thật vậy, theo chiều hướng đức tin và lý trí chân chính thì sự sống con người bao giờ cũng là những gì linh thánh và bao giờ cũng 'có phẩm tính'. Không có chuyện sự sống con người này linh thánh hơn con người kia - hết mọi sự sống của con người đều linh thánh - cũng như không có chuyện sự sống con người về phẩm tính quan trọng hơn nhau, chỉ dựa vào nguồn lợi, vào quyền lợi, vào các cơ hội khá giả về xã hội và kinh tế
 
Đó là những gì anh chị em là thành phần bác sĩ Công giáo cố gắng để nói lên, trước hết bằng ngành nghề chuyên môn của anh chị em. Công việc của anh chị em muốn làm chứng, bằng lời nói và bằng gương lành, đó là sự sống của con người bao giờ cũng linh thánh, quí giá và bất khả xâm phạm. Vì thế nó cần phải được quí mến, bênh vực và chăm sóc. Ngành nghề chuyên môn của anh chị em, được phong phú hóa bởi tinh thần đức tin, lại càng là một lý do hơn nữa để làm việc với những ai - cho dù khác quan điểm và tư tưởng về tôn giáo - nhìn nhận phẩm giá của con người như là tiểu chuẩn cho các hoạt động của họ. Thật vậy, nếu Lời Thề Hippocratic thúc đẩy anh chị em luôn trở thành những người tôi tớ của sự sống thì Phúc Âm còn thôi thúc anh chị em hơn nữa, đó là hãy quí mến nó, bất chấp nó có thế nào chăng nữa, nhất là khi nó cần đến việc đặc biệt chăm sóc và chú tâm. Đó là những gì phần tử của Hiệp Hội anh chị em đã từng làm trên 70 năm công việc tốt đẹp. Tôi tha thiết xin anh chị em hãy khiêm tốn và tin tưởng tiếp tục con đường này, nỗ lực theo đuổi những mục đích ấn định của mình trong việc áp dụng giáo huấn thuộc Huấn Quyền Giáo Hội nơi ngành đạo lý y khoa. 
 
Đôi khi ý nghĩ then chốt gợi lên 'một thứ thương cảm giả tạo' (false compassion), một thứ thương cảm tin rằng việc cổ võ phá thai có ích cho nữ giới; việc triệt sinh an tử là một hành động xứng đáng; vấn đề khoa học phá ngang trong việc 'sản xuất' ra một em bé cũng như coi đó là một thứ quyền lợi hơn là một tặng ân cần đón nhận; hay việc sử dụng sự sống con người như là những thí vật (guinea pigs) cho rằng có thể cứu được kẻ khác. Thế nhưng, lòng thương cảm của Phúc Âm là lòng thương cảm hỗ trợ trong những lúc cần thiết, tức là lòng thương cảm của Người Samaritanô Nhân Lành, người 'trông thấy thì chạnh lòng thương', đã tiến đến đáp ứng bằng việc cụ thể giúp đỡ (xem Luca 10:33). Sứ vụ là thành phần y sĩ của anh chị em giúp anh chị em hằng ngày va chạm tới nhiều hình thức khổ đau. Tôi xin anh chị em hãy chấp nhận những hình thức khổ đau ấy như 'Người Samaritanô Nhân Lành', chăm sóc một cách đặc biệt giờ già lão, người đau yếu và tật nguyền. Lòng trung thành với Phúc Âm sự sống và tôn trọng sự sống như một tặng ân của Thiên Chúa đôi khi đòi phải thực hiện những chọn lựa can trường ngược với triều sóng, những lựa chọn mà trong các trường hợp đặc biệt, có thể trở thành vấn đề cần phải từ khước theo lương tâm đạo giáo (conscientious objection). Mà sự trung thành này bao gồm nhiều hậu quả về xã hội. Chúng ta đang sống trong một thời đại của việc lấy sự sống làm thí nghiệm. Thế nhưng lại là một thứ thí nghiệm xấu xa. Như tôi đã nói đến việc tạo nên con trẻ hơn là chấp nhận con trẻ như là một tặng ân. Đùa giỡn với sự sống (playing with life). Hãy cẩn thận, vì đây là một tội phạm đến Đấng Hóa Công: phạm đến Thiên Chúa Hóa Công, Đấng đã tạo dựng nên các sự vật như thế
 
Trong đời sống làm linh mục của tôi có rất nhiều lần tôi đã nghe thấy những phản kháng như sau: 'Vậy thì hãy nói đi tại sao Giáo Hội lại chống phá thai chẳng hạn? Nó có phải là vấn đề tôn giáo hay chăng?' Không, không phải. Nó không phải là vấn đề tôn giáo. 'Nó có phải là vấn đề triết lý hay chăng?' Không, nó không phải là vấn đề triết học. Nó là vấn đề khoa học, vì nó liên hệ tới một sự sống con người, và không được phép để đánh mất một sự sống con người để giải quyết một vấn đề nào đó. 'Nhưng không, tư tưởng tân thời mà...'. Tuy nhiên, hãy nghe đây, theo ý nghĩ cổ xưa và ý nghĩ tân thời thì chữ 'sát hại' đều có nghĩa như nhau. Sự thẩm định này áp dụng cho cả vấn đề triệt sinh an tử nữa: tất cả chúng ta đều biết rằng trong nền văn hóa sa thải hiện nay thì tình trạng triệt sinh an tử đang ngấm ngầm xẩy ra cho rất nhiều người già. Nhưng cũng có những trường hợp khác. Trường hợp nói cùng Thiên Chúa rằng: 'Không, tôi sẽ thực hiện việc chấm dứt sự sống như tôi muốn'. Một thứ tội phạm đến Thiên Chúa Hóa Công! Hãy suy nghĩ kỹ về điều này. 
 

(ĐTC đã kết thúc bằng lời khuyên của Thánh Camillus de Lellis về 'phương pháp hiệu nghiệm nhất để chăm sóc bệnh nhân' đó là 'hãy quan tâm hơn nữa vào những việc làm của đôi tay - Put more heart into those hands')