Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

TT Obama và TGM Cupich của Chicago thảo luận về vấn đề nhập cư

Tác giả: 
jos. Tú Nạc, NMS

TT Obama và TGM Cupich của Chicago thảo luận về vấn đề nhập cư

 

Ngày 25 tháng 11, Đức Tổng Giám mục Blase Cupich của Chicago đã gặp Tổng thống Barack Obama để thảo luận về cải cách nhập cư.

 

Cuộc gặp gỡ này được mô tả là “thú vị,” Đức Tổng Giám mục Cupich nói rằng “Tổng thống đã nêu lên rằng các cộng đồng tín ngưỡng là rất quan trọng, giống như Giáo Hội, có một dấu chân tốt đẹp trong những cộng đồng (di dân) để giúp họ nên họ không còn bị lợi dụng.” Theo tường thuật của Chicago Sun-Times.

 

Jos. Tú Nạc, NMS