Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tân Phúc Âm Hóa Đời sống Cộng Đoàn

Tác giả: 
Lm Đỗ Văn Thụy

 

TÂN PHÚC ÂM HÓA

ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN

 

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

 

 

Tân Phúc Âm Hóa Đời sống Cộng Đoàn. Cộng Đoàn ở đây không chỉ là cộng đoàn các dòng tu như chúng ta thường hiểu, nhưng còn bao gồm những cộng đoàn nhỏ là gia đình và cộng đoàn lớn là nhân loại, nơi mà các nước đang chung sống.

 

Dù sống trong cộng đoàn nhỏ hay lớn, cộng đoàn đời hay đạo, chúng ta luôn mong ước được sống trong hạnh phúc mà cộng đoàn đó mang lại, nhưng hình như đó vẫn chỉ là một ước mong mà không bao giờ có được. Lý do là chúng ta cầu mong hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó luôn bị đe dọa bởi những lời nói thiếu yêu thương. Sở dĩ có những lời nói thiếu yêu thương bởi vì nó phát xuất từ những xét đoán thiếu yêu thương. Chính vì vậy, khoa tu đức luôn cố gắng tìm ra những phương thế để chữa trị những lời nói và xét đoán thiếu lành mạnh, nhưng kết cục không mấy khả quan, bởi vì còn một động lực nằm sâu trong tâm hồn chúng ta đó là lòng ghen tị. Chính lòng ghen tị chi phối điều khiển xét đoán để rồi bộc lộ qua lời nói, nhưng lòng ghen tị lại rất khó nhận ra vì nó được ngụy trang dưới nhiều hình thức rất tinh vi. Để phát hiện ra lòng ghen tị, chỉ có cách là chúng ta phải bước vào sự thinh lặng nội tâm cá nhân và cộng đoàn để nhận ra tha nhân cũng như chính con người của chúng ta dưới ánh sáng của Tin Mừng. Chính vì vậy tài liệu này đi theo một tiến trình:

 

  • Muốn Tân Phúc Âm Hóa Đời sống Cộng Đoàn, phải Tân Phúc Âm Hóa lời nói và xét đoán.
  • Muốn Tân Phúc Âm Hóa lời nói và xét đoán, phải Tân Phúc Âm Hóa lòng ghen tị.
  • Muốn Tân Phúc Âm Hóa lòng ghen tị, phải đi vào thinh lặng nội tâm cá nhân và cộng đoàn.

 

Đó chính là con đường dẫn vào công cuộc Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Cộng Đoàn.

 

 

MỤC LỤC

Ý NGHĨA HÌNH BÌA.. 9

TÂN PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN.. 12

CHƯƠNG I: TÂN PHÚC ÂM HÓA VỚI KITÔ HỮU  THỜI ĐẠI HÔM NAY  14

1. Tân Phúc Âm Hóa với Kitô hữu thời đại hôm nay. 14

1.1. Tân Phúc Âm Hóa (New Evangelization). 14

1.2. Những Kitô hữu thời đại hôm nay: lý tưởng và thực tế  15

2. Việc giữ đạo hôm nay, một phương trình cần xét lại. 16

3. Hướng đến một kiêu mẫu Kitô hữu mới. 21

4. Những câu hỏi và những lời chất vấn cho một Kitô hữu đích thực hôm nay. 23

CHƯƠNG II: TÂN PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN   27

I. CÁC MỐI TƯƠNG QUAN VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG CỘNG ĐOÀN   27

1. Các mối tương quan. 27

2. Các hiện tượng cộng đoàn: 12 loại. 29

II. MỘT SỐ Ý NIỆM VỀ ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN.. 33

1. Một ý niệm về cộng đoàn. 33

2. Cái hay cái dở của cộng đoàn. 35

3. Hai mối nguy hiểm lớn của cộng đoàn là “những người bạn” và “những kẻ thù”. 37

4. Biết chấp nhận những người bạn cũng như kẻ       thù  39

5. Phải phá đổ những rào cản. 41

6. Chấp nhận sự yếu đuối của mình. 42

7. Tin tưởng nhau. 43

III. TIẾN TRÌNH CỦA ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN.. 46

1. Ba giai đoạn của đời sống cộng đoàn. 46

2. Sự tăng trưởng của con người và của cộng đoàn. 48

3. Cộng đoàn là gì?. 52

IV. CỘNG ĐOÀN LÀ MỘT THÂN THỂ SỐNG ĐỘNG.. 55

1. Cộng đoàn là một thân thể sống động. 55

2. Những đặc sủng khác nhau trong cộng đoàn. 56

3. Những con người trong cộng đoàn. 61

4. Những vấn đề cụ thể trong cộng đoàn. 69

5. Tiến tới một cộng đoàn lý tưởng. 78

V. QUYỀN BÍNH TRONG CỘNG ĐOÀN.. 79

1. Đời sống trong các cộng đoàn tu trì trước     Vaticanô II: 79

2. Đời sống trong các cộng đoàn tu trì sau Vatican II: 80

3. Vâng phục bề trên hợp pháp. 81

4. Quyền bính trong cộng đoàn. 82

5. Vị mục tử tốt. 85

6. Lãnh đạo là phục vụ, yêu thương. 86

7. Lãnh đạo phải biết tha thứ. 89

8. Lãnh đạo phải biết kiên nhẫn vì sự trì trệ của     cộng đoàn  91

9. Vị lãnh đạo giỏi và vị lãnh đạo yếu kém. 92

10. Khi lãnh đạo tự mãn. 98

11. Những đức tính của người lãnh đạo cộng đoàn. 101

12. Những khó khăn trong công việc đào tạo. 103

CHƯƠNG III: TÂN PHÚC ÂM HÓA LỜI NÓI VÀ XÉT ĐOÁN   106

I. LỜI NÓI TRONG CUỘC SỐNG.. 106

1. Lời nói 106

2. Những lời nói tích cực. 109

3. Những lời nói tiêu cực. 122

4. Phải cẩn thận trong lời nói 132

II. LỖI ĐỨC YÊU THƯƠNG QUA LỜI NÓI 134

1. Điều cốt yếu của đạo là mến Chúa yêu người. 134

2. Giới răn mới. 136

3. Những điểm Đức Giêsu muốn nói qua dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu. 139

4. Lỗi giới răn yêu thương qua lời nói: nói hành nói xấu. 143

5. Hậu quả của việc nói hành nói xấu. 146

6. Sửa chữa tính nết xấu qua lời nói 150

III. LỖI ĐỨC YÊU THƯƠNG QUA VIỆC XÉT ĐOÁN.. 154

1. Lỗi giới răn yêu thương qua xét đoán. 154

2. Đức Giêsu với việc xét đoán. 165

3. Phương thuốc chữa trị 168

4. Những điều kiện để xét đoán. 174

IV. NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN.. 175

1. Dụ ngôn cỏ lùng. 175

2. Nuôi dưỡng tâm hồn: tất cả cảm xúc, ý tưởng, lời nói đều để lại trong tâm hồn một hạt giống tốt hoặc xấu. 176

CHƯƠNG IV: TÂN PHÚC ÂM HÓA LÒNG GHEN TỊ 181

I. SỰ GHEN TỊ TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI 182

1. Những câu chuyện phổ biến về sự ghen tị 182

2. Sự ghen tị đã gây ra biết bao đau khổ cho con người. 185

II. LÒNG GHEN TỊ TRONG CUỘC SỐNG.. 186

1. Phân biệt ghen tị và ghen tuông. 186

2. Lòng ghen tị và những mặt tốt xấu. 191

3. Bạn bị ghen tị, buồn hay vui, khổ hay sướng?. 197

4. Những người ghen tị và những người hay bị    người khác ghen tị 201

5. Lòng ghen tị trong đời sống cộng đoàn. 205

III. PHƯƠNG THẾ CHỮA TRỊ LÒNG GHEN TỊ CỦA CON NGƯỜI 214

1. Chữa trị lòng ghen tị bằng phương thế tự nhiên. 214

2. Chữa trị lòng ghen tị bằng phương thế siêu nhiên. 242

CHƯƠNG V: TÂN PHÚC ÂM HÓA THINH LẶNG NỘI TÂM CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐOÀN.. 253

I. THINH LẶNG NỘI TÂM TRONG NỀN TU ĐỨC KITÔ GIÁO   253

1. Sự xuất hiện của việc thinh lặng nội tâm trong   Giáo Hội. 253

2. Thinh lặng nội tâm trong nền tu đức Kitô Giáo. 254

3. Thinh lặng nội tâm trong đời sống tự nhiên và      đời sống siêu nhiên. 259

II. CÁC HÌNH THÁI CỦA THINH LẶNG.. 267

1. Cấp thứ nhất của thinh lặng. 267

2. Sự thinh lặng của ý thức và cùa cõi lòng. 269

3. Các hình thái của thinh lặng và các mặt sáng, mặt tối của thinh lặng. 272

4. Vậy thế nào là thinh lặng nội tâm?. 278

III. THINH LẶNG NỘI TÂM NƠI RÈN LUYỆN       CON NGƯỜI 279

1. Adam: nghe được tiếng Chúa trong thinh lặng: 279

2. Abraham.. 283

3. Môisê. 286

4. Elia. 288

5. Chúa Giêsu và thinh lặng. 293

IV. PHƯƠNG THẾ ĐẠT TỚI SỰ THINH LẶNG        NỘI TÂM   299

1. Thinh lặng nội tâm với cá nhân và cộng đoàn. 299

2. Phương thế để có được sự thinh lặng nội tâm    trong cuộc sống. 303

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 307

 

 

**********************

 

 

Ý NGHĨA HÌNH BÌA

 

Chim thường bay theo đội hình chữ V

 

Cứ đến khi mùa thu sang và mùa đông chuẩn bị về, những chú chim lại bay từ Phương Bắc về Phương Nam để tránh rét và kiếm thức ăn.

 

Có một điều rất lạ là chúng thường bay theo đội hình chữ V. Con đầu đàn bao giờ cũng khỏe nhất và bay ở đỉnh chữ V. Nó sẽ phải chịu sức cản của gió lớn nhất và vì thế những con càng khỏe thì càng phải bay gần đỉnh chữ V hơn.

 

Mỗi khi con chim đầu đàn cảm thấy đuối sức nó sẽ bay lùi về một bên và một con chim khác sẽ tự động bay lên thay thế vị trí dẫn đầu. Trong suốt chuyến bay, đàn chim kêu to để động viên con chim đầu đàn luôn giữ tốc độ bay. Theo các nhà khoa học giải thích, có hai lý do để chúng bay theo đội hình chữ V này:

 

-   Để tiết kiệm năng lượng

 

-   Để dễ dàng liên lạc với nhau.

 

1. Để tiết kiệm năng lượng: Bay theo đội hình chữ V sẽ tiết kiệm năng lượng bởi vì khi chim vỗ cánh sẽ làm khuấy động tạo ra một luồng không khí. Luồng không khí này sẽ tạo ra lực đẩy cho chim bay trước nó, đồng thời chú chim sau cũng tận dụng được không khí chuyển động tạo ra bởi các chú bay sau. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì nếu bay theo hình chữa V, những chú chim trong đội hình sẽ bay nhanh hơn những chú chim bay một mình tới 71%

 

2. Dễ dàng liên lạc với nhau: Bay theo đội hình chữ V cũng rất tốt để liên lạc với nhau bởi vì các chú chim đẳng sau dễ dàng nhìn thấy các chú chim phía trước. Điều này rất quan trọng để chúng không bị lạc đàn mỗi khi chú chim bay đầu ra tín hiệu dừng lại để nghỉ, tìm thức ăn hay đổi hướng bay. Hoặc trong trường hợp một chú chim nào đó quá mệt hay bị thương mà rơi xuống thì một vài con chim khác sẽ cùng rời khỏi đàn và bay xuống đất để bảo vệ bạn mình. Khi nào con chim kia khỏe lại, chúng sẽ cùng tiếp tục lên đường. Một hiện tượng lạ lùng khiến con người phải suy nghĩ về cuộc sống của mình.

 

Theo tài liệu của google.com.vn

và facts.baomoi.com.

 

 

Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy

Hội Thừa Sai Việt Nam

 

****************************