Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mừng Bổn Mạng

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu


MỪNG BỔN MẠNG

 

Kính mừng bổn mạng Thomas

Ngài là tiến sĩ quá là thông minh

Lại thêm thánh thiện, hiền lành

Con xin xách dép loanh quanh bên ngài

“Con bò câm” (*) đó hôm nay

Đã vang tiếng rống mọi nơi gian trần

Làm vinh danh Chúa chí nhân

Tình người, tình Chúa trở nên nguyên thường

Xin Thomas Tiến sĩ thương

Cho con cũng dám “chơi ngông” như ngài

 

TRẦM THIÊN THU

(*) Thánh Thomas Aquinas, linh mục Dòng Đaminh, đã bị các giáo sư và bạn bè thời đó chê là “con bò câm”.

 

**************


THÁNH THOMAS AQUINAS

 

Thomas tiến sĩ thiên thần (*)

Thông minh, thánh thiện, nhưng luôn khiêm nhường

Ngày đêm suy nghĩ không ngừng

Tổng luận Thần học vô cùng cao siêu

Một đời tận hiến vì yêu

Vì danh Thiên Chúa chứ đâu vì mình

Thomas tiến sĩ nhiệt thành

Quên mình phục vụ, đẹp Tình Giêsu

Nguyện xin bổn mạng Thomas

Giúp con theo bước ngài đi rõ ràng

Soi lòng con sáng tình hồng

Vì danh Thiên Chúa suốt đường đời con

 

TRẦM THIÊN THU

(*) Thánh Tôma Aquinô (1225–1274), Tiến sĩ Giáo hội.