Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hoàn thiện Tết

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

HOÀN THIỆN TẾT

(Ất Mùi – 2015)

 

Chuyện buồn năm cũ bỏ qua

Cùng nhau tâm sự thật thà hàn huyên

Nghinh Mùi, tống Mã, mừng Xuân

Ngựa đi, Dê tới, người ăn Tết này

Tống Mã: Bỏ cái xấu ngay

Cùng nghinh Mùi đến: Điều hay đón về

Thành chiên ngoan mỗi chúng ta

Cho vừa ý Chúa là Cha trên trời

Cố hoàn thiện đến cuối đời

Để cùng ăn Tết Nước Trời trường sinh

Tự do khi sống tâm linh

Là biết thực hành điều thiện sớm khuya (*)

Quyết tâm lại lúc Xuân về

Để hoàn thiện Tết cho vừa tin yêu

 

TRẦM THIÊN THU

(*) Tự do là một khả năng chọn làm điều thiện với một trách nhiệm (Thánh Tiến Sĩ Thomas d'Aquin).