Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

ĐGH Phanxicô phê chuẩn tham dự viên thượng hội đồng từ gần 40 quốc gia

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

ĐGH Phanxicô phê chuẩn tham dự viên thượng hội đồng từ gần 40 quốc gia

 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã phê chuẩn danh sách tham dự viên được lựa chọn từ gần 40 Hội đồng Giám mục tham gia Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình sắp tới.

 

Trong số các thành viên nổi bật hơn của Thượng Hội đồng công bố vào ngày 25 tháng 3 là Đức Hồng y Reinhard Marx của Munich, Đức Hồng Y Jorge Urosa Savino của Caracas, các Thượng phụ Latinh Giêrusalem và Lisbon, và Đức Tổng Giám mục Philip Tartaglia của Glasgow.

 

Vào tháng 1, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn đại diện của gần 30 hội đồng giám mục, trong đó có Hoa Kỳ.

 

Jos. Tú Nạc, NMS