Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hình ảnh Giáo xứ Tân Việt chia sẻ bác ái mùa chay tại giáo xứ Phong Phú Ma Rớ Cam Ranh

Tác giả: 
Trần Văn Đẩu

Hình ảnh Giáo xứ Tân Việt chia sẻ bác ái mùa chay tại giáo xứ Phong Phú Ma Rớ Cam Ranh

Xem hình ảnh