Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hàng ngàn người Hoa Kỳ gia nhập Giáo Hội vào Lễ Phục Sinh năm nay

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

Hàng ngàn người Hoa Kỳ gia nhập Giáo Hội vào Lễ Phục Sinh năm nay

 

Gần một phần ba các giáo phận Mỹ đã báo cáo số lượng các dự tòng và các ứng viên sẽ gia nhập Giáo Hội vào Lễ Phục Sinh.

 

Những con số cao nhất được cung cấp bởi Tổng Giáo phận Los Angeles có 1828 dự tòng, Tổng Giáo phận Washington có 1.317 dự tòng và ứng viên, và Giáo phận Raleigh có 1.300 dự tòng và ứng viên.

 

39.654 người dự tòng được rửa tội tại Hoa Kỳ vào năm 2013, và có thêm 66.831 ứng viên được đón nhận trong sự hiệp thông đầy đủ với Giáo Hội.

 

Jos. Tú Nạc, NMS