Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Video Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót tại TTCG 2015

Xem hình ảnh Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót 2015 tại Trung Tâm Công Giáo, Gp Orange

Video Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót tại TTCG 2015