Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bộ 10 ý nguyện chuỗi kinh thương xót

Tác giả: 
Cao Tấn Tĩnh
 
 
BỘ 10 Ý NGUYỆN CHUỖI KINH THƯƠNG XÓT
 
 
ĐỂ CỬ HÀNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 
 
TRONG NĂM THÁNH TÌNH THƯƠNG 
 
 
 
 TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL
(soạn dọn theo mẫu ngắm của Chuỗi Kinh Mân Côi
để sử dụng chung riêng tùy nghi, nhất là trong Năm Thánh Tình Thương 2016.
Biệt tặng Nhóm TĐCTT để cử hành LTXC 3 giờ chiều hằng ngày qua điện thoại họp viễn liên)

 

 

 

I- Ý Nguyện Chuỗi Thương Xót Năm Thánh Tình Thương

(phân đoạn theo Kinh Năm Thánh của ĐTC Phanxicô - sau Năm Thánh Tình Thương vẫn có thể tiếp tục sử dụng)

 

 

Ü 1- Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã dạy chúng con hãy thương xót như Cha trên trời, và đã bảo chúng con rằng ai thầy Chúa là thấy Cha. Xin hãy tỏ cho chúng con thấy dung nhan của Chúa để chúng con được cứu độ. Chúng con nguyện xin tất cả những điều ấy nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Tình Thương.  

 

Ü 2- Ánh mắt yêu thương của Chúa đã giải thoát Giakêu và Mathêu khỏi tình trạng làm nô lệ cho tiền bạc; giải thoát người đàn bà ngoại tình và Mai Đệ Liên khỏi việc tìm kiếm hạnh phúc chỉ ở nơi các loài thụ tạo; đã làm cho Thánh Phêrô khóc lóc sau khi phản bội, và bảo đảm Thiên Đàng cho người trộm ăn năn thống hối. Xin hãy cho chúng con biết nghe những lời Chúa đã nói với người đàn bà Samaritanô, như thể nói với từng người chúng con rằng: "Nếu con biết ơn Thiên Chúa!" Chúng con nguyện xin tất cả những điều ấy nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Tình Thương.  

 

Ü 3- Chúa là dung nhan hữu hình của Chúa Cha vô hình, của Vị Thiên Chúa tỏ hiện quyền năng của Ngài ra trên hết ở nơi việc tha thứ và tình thương: Xin cho Giáo Hội trở thành dung nhan hữu hình của Chúa là Chúa phục sinh vinh hiển của mình trên thế giới này. Chúng con nguyện xin tất cả những điều ấy nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Tình Thương.  

 

Ü 4- Chúa muốn rằng các thừa tác viên của Chúa cũng mặc lấy tính chất yếu hèn để các vị có thể cảm thương những ai vô thức và lỗi lầm: Chớ gì hết mọi ngưòi đến với các vị đều cảm thấy được Thiên Chúa tìm kiếm, yêu thương và tha thứ. Chúng con nguyện xin tất cả những điều ấy nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Tình Thương.  

 

Ü 5- Xin sai Thần Linh của Chúa đến thánh hiến mọi người chúng con bằng việc xức dầu của Ngài, để Năm Thánh Tình Thương này trở thành một năm hồng phúc Chúa ban, và Giáo Hội của Chúa nhờ lòng nhiệt thành mới mẻ có thể mang tin mừng cho người nghèo khổ, loan báo tự do cho những ai bị giam cầm và cho người bị áp bức, và mang lại ánh sáng cho người mù lòa. Chúng con nguyện xin tất cả những điều ấy nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Tình Thương.  

 

 

 

 

II- Ý Nguyện Chuỗi Thương Xót Thiên Chúa Là Tình Yêu

 

 

Ü 1.     "Thiên Chúa là tình yêu... Ngài đã yêu chúng ta trước" (1Gioan 4:16,19) - Xin Cha đừng bao giờ để đời đời hư đi bất cứ một con người nào đã được Cha yêu thương tạo dựng nên từ hư vô  theo hình ảnh Cha để nhờ đó họ có thể được diễm phúc đời đời hiệp thông thần linh với Cha!

 

Ü 2.       "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến ban Con Một của Ngài... Ngài đã sai Con Ngài đến không để luận phạt thế gian mà là để thế gian nhờ Người được cứu độ" (Gioan 3:16-17) - Xin Cha thương đến thế gian đã bị tội lỗi và sự chết đột nhập chỉ vì một người vấp phạm để ở đâu tội lỗi càng tràn lan thì ở đấy ân sủng của Cha càng tràn đầy hơn thế nữa.

 

Ü 3.     "Thiên Chúa vì chúng ta đã làm cho Người là Đấng không hề biết đến tội lỗi trở thành tội lỗi để trong Người chúng ta trở nên chính sự thánh thiện của Thiên Chúa" (2Corinto 5:21) - Xin Cha cho thành phần tạo vật tỗi lỗi chúng con luôn cảm nhận được tình thương vô cùng nhân hậu của Cha nơi tình yêu thương đến cùng của Con Một Cha. 

 

Ü 4.     "Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Ngài với chúng ta ở chỗ trong khi chúng ta còn là những tội nhân thì Chúa Kitô đã chết cho chúng ta" (Roma 5:8) - Xin Cha là tình yêu vô cùng nhân hậu chiếm đoạt tội nhân chúng con như là một mồi ngon của Lòng Thương Xót Cha để cuộc đời chúng con trở thành một cuộc hành trình tìm kiếm chiên lạc cho Cha.

 

Ü 5.     "Thiên Chúa đã hòa hợp mọi sự cho thiện ích của những ai đã được kêu gọi theo ý định của Ngài... Ngài không dung tha cho Con Ngài, một phó nộp Người vì tất cả chúng ta" (Roma 8:32) - Xin Cha là Đấng biết chúng con hơn chúng con biết chúng con và yêu chúng con hơn chúng con yêu bản thân chúng con, luôn thực hiện tất cả những gì thiện hảo nhất Cha muốn nơi chúng con và cho chúng con. 

 

 

  

III- Ý Nguyện Chuỗi Thương Xót Những Con Chiên Lạc

  

 

Ü 1: "Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới" -  Một thế giới đầy tranh giành và hỗn loạn: trong khi ở các nước sống dưới chế độ chuyên chế độc tài, quyền hành được sử dụng để đàn áp dân chúng, và dân chúng vùng lên đòi lật đổ quyền hành, thì ở trong các nước tự do nhân quyền, con người lợi dụng chế độ dân chủ để áp dụng đường lối ý dân là ý trời, trong việc toàn quyền quyết định lành dữ theo chủ nghĩa tương đối duy nhân bản, bất chấp luân lý và đạo lý của trời cao, và ngay trong lòng Giáo Hội cũng không thiếu những cuộc chống đối Huấn Quyền, những thành phần tiên tri giả, kitô giả gieo rắc lầm lạc khắp nơi trong cộng đồng dân Chúa.

 

Ü 2: "Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới" - Một thế giới đầy hận thù và sát hại nhau: Trong khi có những thành phần cuồng tín cực đoan thuộc thế giới Ả Rập Hồi giáo nhân danh Thiên Chúa để khủng bố sát hại bất cứ kẻ thù nào của mình, thì ở các nước văn minh tân tiến theo Kitô giáo lại nhân danh nhân quyền để sát hại chính ruột thịt của mình, bằng cách phá thai, triệt sinh an tử và triệt sinh trợ tử.

 

Ü 3: "Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới" - Một thế giới đầy những đam mê nhục dục: Trong khi ngoài xã hội dân sự càng ngày càng thịnh hành những trào lưu buôn người làm tình, những luật pháp cho phép hôn nhân đồng tính, những thứ giáo dục tính dục cởi mở gợi dục nơi các thanh thiếu niên dậy thì ở các học đường, những chương trình kế hoạch định hóa gia đình theo chiều hướng duy nhục dục, những phương tiện và kỹ thuật trợ tính dục hoàn toàn buông thả và vô trách nhiệm, thì trong lòng Giáo Hội cũng không thiếu những vị giáo sĩ xâm phạm tình dục trẻ em.

 

Ü 4: "Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới" - Một thế giới đầy những nhân tai và thiên tai: Trong khi nhân tai gây ra bởi các cuộc chiến tranh, các cuộc khủng bố, các cuộc đàn áp, các cuộc cấm vận, các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các cuộc đầu độc thực phẩm, các chứng bệnh tình dục nguy tử, các cuộc bắt đạo, các cuộc chạy loạn, những đứa con mồ côi bất đắc dĩ từ những cuộc ly dị của cha mẹ, những thai nhi bị sát hại ngay trong bụng mẹ của mình v.v., thì thiên thai liên tục xẩy ra ở khắp nơi trên thế giới, bão lụt, động đất, sóng thần, đất lún, bùn lở v.v., gây ra bởi tình trạng hâm nóng toàn cầu, xuất phát từ các hoạt động kỹ nghệ bừa bãi và duy lợi ở các nước tân tiến, bất chấp công ích về môi sinh của chung đồng loại.

 

Ü 5: "Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới" - Một thế giới mất ý thức tội lỗi và đức tin: Trong khi lương tâm con người trần gian càng ngày càng bị lầm lẫn, không còn và thậm chí không thể phân biệt được đâu là lành và đâu là dữ nữa, do ảnh hưởng sâu xa và thịnh hành bởi chủ nghĩa tương đối hóa tất cả mọi nguyên tắc bất di bất dịch của luân thường đạo lý, cũng như bởi chủ nghĩa duy thực dụng, chỉ biết giải quyết mọi sự theo cái lợi trước mắt, bất chấp mọi nguyên tắc luân thường đạo lý, thì đức tin nơi thành phần Kitô hữu là ánh sáng thế gian lại càng ngày càng trở nên mù tối, bởi gương mù của hàng giáo phẩm và giáo sĩ, bởi ơn gọi tu trì sa sút đến lo ngại, bởi trào lưu bỏ đạo hoàn toàn không hành đạo, hay bỏ đạo theo đạo khác hợp với thị hiều và nhu cầu tự nhiên của mình hơn là theo đức tin chân chính, thậm chí bởi mất đức tin mà cũng không biết, ở chỗ, chỉ giữ đạo theo ý mình hơn là ý Chúa, chỉ giữ đạo nơi những gì mình thích hay hợp với chủ trương của mình, còn những gì không thích hay không hợp với mình hoặc khó quá thì bỏ không giữ hay quay ra chống đối Giáo Hội v.v.          

 

 

   

IV- Ý Nguyện Chuỗi Thương Xót Chúa Thánh Linh

 

Ü 1- "Người là Đấng làm phép rửa bằng Thánh Linh... Ai tin vào Tôi thì từ họ tuôn chảy những mạch nước sự sống" (Gioan 1:33; Gioan 7:38; 4:14) - Xin Chúa Thánh Thần hãy đến với những ai chưa nhận biết Chúa Kitô, hay đang sống theo chủ nghĩa vô thần duy vật, thậm chí đã có đức tin nhưng đã bỏ đạo, chối đạo hay rối đạo, để nhờ đó họ có thể nhận biết rằng: chỉ có Chúa Kitô là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, Đấng đến cho họ được sống và sống viên mãn. 

 

Ü 2- "Là Thần Chân Lý Ngài sẽ dẫn các con vào tất cả sự thật ... Ngài sẽ lấy của Thày mà thông truyền cho các con" (Gioan 16:13) - Xin Chúa Thánh Thần hãy sống trong các tâm hồn sống đời tận hiến tu trì, các vị thừa tác viên ban phát mầu nhiệm thánh, các vị thừa sai truyền giáo đang dấn thân phục vụ khắp nơi trên thế giới, để các vị thực sự trở thành những chứng nhân trung thực và sống động nhất của Chúa Kitô giữa thế giới càng ngày càng sa đọa ngày nay.

 

Ü 3- "Ngài sẽ minh chứng cho thế gian thấy họ sai lầm về tội lỗi, về công lý và về luận phạt" (Gioan 16 :8) - Xin Chúa Thánh Thần hãy đến để canh tân bộ mặt trái đất, nhờ đó tất cả mọi dân nước đang sống trong một thế giới càng văn minh con người càng bạo loạn và hư vong ngày nay, trở thành trời mới đất mới, đúng như dự án tạo dựng và cứu độ của Cha trên trời, bằng chứng từ của Nhiệm Thể Giáo Hội Chúa Kitô là ánh sáng muôn dân và là bí tích cứu độ.

 

Ü 4- "Tội lộng ngôn phạm đến Thánh Linh sẽ không bao giờ được tha thứ, cả ở đời này lẫn đời sau" (Luca 12:10 + Mathêu 12:32) - Xin Chúa Thánh Thần là Đấng thấu suốt thâm tâm của Thiên Chúa thương xót những người anh chị em chúng con đang lầm lạc, mà vẫn cứ tiếp tục mù quáng và cứng lòng cho tới giây phút cuối cùng của cuộc sống, để nhờ đó họ cũng có thể hưởng được ơn cứu độ vô cùng quí giá của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Ü 5- "Các con sẽ nhận được quyền lực từ trên cao khi Thánh Thần hiện xuống trên các con"; "Những lưỡi như lửa xuất hiện đậu trên từng người. Tất cả đều được đầy Thánh Linh" (Tông Vụ 1:8; Luca 24:49; Tông Vụ 2:3-4) - Xin Chúa Thánh Thần làm chủ và điều khiển những tâm hồn hèn mọn bé nhỏ, để nhờ đó họ có thể và xứng đáng trở nên tế vật cứu độ của Chúa Kitô và với Chúa Kitô, cho phần rỗi của các linh hồn cần đến Lòng Thương Xót Chúa hơn.

 

 

 

 

V- Chuỗi Thương Xót Cho Tình Yêu Lên Ngôi

 

 

Ü 1-      Con Cha đã tỏ mình ra cho các môn đệ nhận biết Người ở tiệc cưới Cana bằng việc biến nước lã thành rượu ngon (xem Gioan 2: 8-11) – Xin Cha thương cứu giúp những cặp vợ chồng đang bị khủng hoảng đến độ gần như tan vỡ đời sống hôn nhân gia đình của họ.

 

Ü 2-      Con Cha đã cứu người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình chẳng những khỏi bị ném đá chết về phần xác mà còn được tỉnh ngộ về phần hồn (xem Gioan 8:7-10) – Xin Cha thương giải cứu cho khỏi sự dữ luân lý những người chồng, người vợ, hay những đứa con hoang đàng sống sa đọa như chẳng có đời sau trong các gia đình hiện nay.

 

Ü 3-      Con Cha đã chữa lành và tỏ mình ra cho người bị mù bẩm sinh, một tật nguyền không do tội loài người mà để tỏ hiện việc của Thiên Chúa (xem Gioan 9:1-7,36-37,3) – Xin Cha nâng đỡ hỗ trợ các gia đình có thân nhân bị bệnh nạn tật nguyền, bị bất toại, đang hôn mê hay đang hấp hối chờ chết.  

 

Ü 4-      Con Cha đã tỏ mình ra cho các môn đệ, cho chị em Matta và Maria cũng như cho dân làng của họ, qua việc Người làm hồi sinh người em Lazarô của các cô (Gioan 11:15,41-44) - Xin Cha thương an ủi những gia đình đang trải qua khốn khó khổ đau khóc lóc trong cuộc sống, gây ra bởi tang chế, bởi oan ức, bởi nhục nhã, bởi tự ti mặc cảm, bởi chán chường tuyệt vọng...

 

Ü 5-      Cha đã sai Tông Đồ Phêrô đến với gia đình của viên đại đội trưởng Corneliô người Rôma để rao giảng và làm phép rửa cho cả nhà của họ (xem Tông Vụ: 11:1-18) – Xin Cha thương hoán cải các gia đình ngoại giáo, hay các người phối ngẫu ngoại đạo, nhờ chứng từ của các gia đình Kitô hữu, hay đời sống đức tin thuyết phục của các người phối ngẫu Công giáo Con Cha.

 

 

  

 

VI- Ý Nguyện Chuỗi Thương Xót Thánh Tâm Chúa

 

 

Ü 1-      “Cha chính là tình thương đối với linh hồn thống hối ăn năn” (Nhật Ký 1739) - Xin Cha thương ban ơn hoán cải cho các linh hồn lìa đời trong ngày hôm nay, nhất là vào chính những giây phút này.

 

Ü 2-      “Càng là đại tội nhân càng có quyền đối với tình thương của Cha” (Nhật Ký 723) - Xin Cha thương đến những linh hồn tội lỗi yếu đuối, mù quáng, lầm lạc, hoàn toàn không biết việc mình làm.

 

Ü 3-       Giữa Cha và con có một vực thẳm vô đáy, một vực thẳm phân chia Tạo Hoá với tạo vật. Thế nhưng, vực thẳm này đã được tình thương của Cha lấp đầy” (Nhật Ký 1576) - Xin Cha thương đến những linh hồn tội lỗi, bằng cách làm cho họ được cơ hội nhận biết tình thương vô cùng nhân hậu của Cha.

 

Ü 4-      “Nỗi khốn cùng của con không ngăn trở tình thương Cha. Nỗi khốn cùng của linh hồn càng lớn thì nó càng có quyền đối với tình thương của Cha” (Nhật Ký 1182) - Xin Cha thương cứu vớt những linh hồn sống theo đam mê nhục dục và tính mê nết xấu, dễ sa ngã phạm tội và không tránh dịp tội làm mất lòng Cha.

 

Ü 5-      “Cha bị tổn thương đau đớn biết bao khi lòng thiện hảo của Cha bị ngờ vực! Những tội bất tin tưởng đả thương Cha nhức nhối nhất” (Nhật Ký 1076) -  Xin Cha đừng bao giờ lỡ lòng bỏ rơi những linh hồn mất lòng tin tưởng vào Cha, hay oán trách hận thù Cha, thậm chí nguyền rủa Cha.

 

 

 

 

VII- Ý Nguyện Chuỗi Thương Xót Mẹ Đồng Công

 

  

Ü 1- "Việc ấy xẩy ra thế nào đây, vì tôi không biết đến nam nhân" (Luca 1:34): "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội" - Xin Mẹ thương cứu những người anh chị em của chúng con đang bị cám dỗ về điều răn thứ 6 làm sự dâm dục và điều răn thứ 9 muốn vợ chồng người, đang sống đời sống hôn nhân bất chính, đang sống kiểu tiền hôn hậu thú, đang sống thử với nhau như vợ chồng, đang đồng tính luyến ái hay hôn nhân đồng tính, đang có những hành vi cử chỉ và hoạt động khiêu dâm, đang mua dâm bán dâm trong các ổ điếm hay trên đường phố, đang thay vợ đổi chồng như thay quần áo.

 

Ü 2- "Này tôi là tôi tớ Chúa. Xin hãy thực hiện nơi tôi những gì ngài truyền" (Luca 1:38)": "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội" - Xin Mẹ thương cứu những người anh chị em của chúng con đang sống như không có Chúa, đang sống theo chủ nghĩa tương đối duy nhân bản, tương đối hóa tất cả mọi lề luật của Thiên Chúa, nhưng lại tuyệt đối hóa tất cả những gì họ nghĩ và họ muốn, dù là phi nhân và bất luân, như họ đang tôn thờ ngẫu tượng tự do và lợi lộc với bất cứ giá nào, bất chấp mọi thiệt hại gây ra cho tha nhân và cảnh khốn cùng của anh chị em họ.

 

Ü 3- "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi mừng rỡ trong Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ của tôi. Ngài đã thương đến phận thấp hèn tôi tớ của Ngài" (Luca 1:46-48): "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội" - Xin Mẹ thương cứu những người anh chị em của chúng con đang sống vô ơn bội nghĩa với Thiên Chúa, với Ơn Cứu Chuộc vô giá Ngài ban, bằng một cuộc sống khô khan nguội lạnh, thậm chí không còn xưng tội rước lễ, chỉ lao đầu vào một cuộc sống như không có đời sau, không có thiên đàng và hỏa ngục, ngoài thiên đường trần thế, chết là hết như một con vật!

 

Ü 4- "Sao Con lại làm như vậy với cha mẹ chứ? Con không biết rằng cha mẹ đã sầu khổ tìm kiếm Con hay sao?" (Luca 2:48): "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội" - Xin Mẹ thương cứu những người anh chị em của chúng con đang ngừa thai nhân tạo, đang cấy thai trong ống nghiệm, đang mang thai mướn, đang phá thai, đang làm gương mù gương xấu cho con cái bằng một đời sống dù đạo hạnh hay bê tha, hoặc bỏ bê lo cho con cái, đang ly thân ly dị cho thoải mái bản thân bất chấp lợi ích của con cái, tạo nên những đứa con mồ côi bất đắc dĩ, trong khi cả hai bố mẹ vẫn còn sống v.v. 

 

Ü 5- "Họ hết rượu rồi - Người bảo gì thì xin hãy làm theo như vậy" (Gioan 2:3,5): "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội" - Xin Mẹ thương cứu những người anh chị em của chúng con đang bị khủng hoảng đời sống hôn nhân gia đình, giữa vợ chồng với nhau, hay giữa cha mẹ với con cái, đang toan tính ly dị hoặc phá thai, đang bị thất nghiệp không đủ phương tiện vật chất để sinh sống, đang bị tai ương hoạn nạn gây ra bởi thiên tai hay nhân tai, đang phải chăm sóc cho người bệnh liệt giường kinh niên, đang có người bị tù hay bị kiện cáo oan ức, đang có người hấp hối hay mới qua đời v.v. 

 

 

 

VIII- Ý Nguyện Chuỗi Thương Xót Giọt Máu Trổ Bông

 (soạn dọn theo thị kiến Bí Mật Fatima phần ba và những kinh nguyện Fatima)

 

 

Ü 1- Thiên Thần chĩa lưỡi gươm lửa xuống trái đất như muốn tiêu diệt trần gian:  "Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin đem hết mọi linh hồn xúc phạm đến Chúa nhiều lắm rồi lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn".  

 

Ü 2- Thành phố lớn một bên đã bị tàn rụi còn một bên đang ngấp ngoái: "Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin đem hết mọi linh hồn vô thần duy vật ngày nay lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn".  

 

Ü 3- Đoàn người leo lên ngọn núi dốc đứng là nơi có cây Thánh Giá lớn ở trên đỉnh: "Lạy Chúa Trời Con, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa".

 

Ü 4- Một toán lính xuất hiện bắn chết hết đoàn người đang quì cầu nguyện ở dưới chân cây Thánh Giá: "Lạy Chúa Trời Con, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa".

 

Ü 5- Thiên Thần thu máu của các vị tử đạo ấy vẩy lên trên những người tiến đến với Thiên Chúa: "Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sấp mình thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình Máu châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu. Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải".

 

 

 

 

IX- Ý Nguyện Chuỗi Thương Xót 

“cho các linh hồn cần đến Lòng Thương Xót Chúa hơn”

 

 

 

Ü Chục thứ 1

 

“Vì cuộc khổ nạn đau thương của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới”

Thế giới của những linh hồn đang hấp hối lìa đời:

- được nhận biết chân lý mà trở về với Chúa là Đấng Tối Cao,

- biết ăn năn thống hối hết mọi lỗi lầm của mình,

- biết tin tưởng vào Lòng Thương Xót Chúa cho dù tội lỗi đến đâu chăng nữa,

- biết chịu đựng đớn đau cho đến cùng, chết một cách tự nhiên, đừng nhờ triệt sinh an tử hay triệt sinh trợ tử.

Lạy Cha hằng hữu (1 lần)

Vì cuộc khổ nạn… (10 lần)

 

Ü Chục thứ 2

 

“Vì cuộc khổ nạn đau thương của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới”

Thế giới của những linh hồn đau khổ:

- bị khuyết tật về thể lý, chậm trí hay tâm thần,

- bị thiên tai động đất hay bão lụt,

- bị khủng bố tấn công hay chiến tranh tàn phá,

- bị tù tội giam cầm hay đau yếu trong bệnh viện,

- bị đói khổ hay buôn người,

- bị tan nát gia đình hay chết mất người thân

Lạy Cha hằng hữu (1 lần)

Vì cuộc khổ nạn… (10 lần)

 

Ü Chục thứ 3

 

“Vì cuộc khổ nạn đau thương của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới”

Thế giới của những linh hồn tội lỗi:

- vì họ lầm không biết việc họ làm,

- vì tối lòng mất ý thức tội lỗi,

- vì cứng lòng không chịu ăn năn thống hối,

- vì mềm lòng dễ sa ngã phạm tội,

- vì nản lỏng khi thấy mình cứ sa đi ngã lại,

- vì đau lòng bởi đau khổ do tội lỗi mình gây ra,  

- vì phạm những tội dâm dục, gian tham, bất công, hà hiếp, sát nhân, lộng ngôn v.v.

Lạy Cha hằng hữu (1 lần)

Vì cuộc khổ nạn… (10 lần)

 

Ü Chục thứ 4

 

“Vì cuộc khổ nạn đau thương của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới”

Thế giới của những linh hồn trong luyện ngục:

- các linh hồn thân nhân,

- các linh hồn bằng hữu,

- các linh hồn mồ côi.

Lạy Cha hằng hữu (1 lần)

Vì cuộc khổ nạn… (10 lần)

 

Ü Chục thứ 5

 

“Vì cuộc khổ nạn đau thương của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới”

Thế giới của những linh hồn thai nhi và thiếu nhi:

- các thai nhi bị phá ngay trong lòng mẹ của mình,

- các thai nhi dị tật bẩm sinh,

- các thai nhi bị sát hại hay bỏ rơi,

- các trẻ em mồ côi,

- các trẻ em bị lạm dụng tình dục,

- tất cả giới trẻ trên thế giới.

Lạy Cha hằng hữu (1 lần)

Vì cuộc khổ nạn… (10 lần)

 

 

 

 

X- Ý Nguyện Chuỗi Thương Xót Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Ü 1-       "Tôi đến không phải để được hầu hạ mà là hầu hạ và hiến mạng sống mình cho nhiều người. Khi nào Tôi bị treo lên, Tôi sẽ kéo mọi sựlên cùng Tôi" (Mathêu 20:28; Gioan 12:32): Giêsu ơi, con tin nơi Chúa - Xin Chúa hãy thương đến những linh hồn anh chị em đồng loại của chúng con  trên khắp thế giới đang hấp hối hay qua đời ngay trong giờ phút này và trong ngày hôm nay. Xin cứu độ họ trong giây phút quyết liệt nhất cho thân phận làm người của họ.

 

Ü 2-       "Tôi đến để tìm kiếm và cứu vớt những gì hư hoại. Tôi đến không phải để kêu gọi kẻ cho mình là công chính mà là tội nhân" (Luca 19:10; Mathêu 9:13): Giêsu ơi, con tin nơi Chúa - Xin Chúa hãy thương đến tất cả mọi linh hồn và từng linh hồn anh chị em của chúng con đang sống trong tội lỗi một cách lầm lạc không biết việc mình làm. Xin ban ơn thống hối cho họ, nhất là đừng bao giờ để họ tuyệt vọng vì họ chính là mồi ngon của Lòng Thương Xót Chúa.

 

Ü 3-       “Tuy là Con nhưng Người cũng biết tuân phục nơi những gì phải chịu, để khi hoàn thành Người trở nên căn nguyên cứu độ cho tất cả những ai tín phục Người" (Do Thái 5:8-9): Giêsu ơi, con tin nơi Chúa - Xin Chúa hãy thương đến những người anh chị em của chúng con trên khắp thế giới đang sống một cuộc đời hay trong một giai đoạn đau khổ về những phương diện bất hạnh nào đó mà chỉ có Chúa biết. Xin cho họ đức tin chữa lành.

 

Ü 4-        "Thày là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Thày sẽ thì có chết cũng được sống, và ai đang sống mà tin Thày sẽ không bao giờ chết" (Gioan 11:25-26): Giêsu ơi, con tin nơi Chúa - Xin Chúa hãy thương đến những linh hồn đang ở trong luyện ngục là thân nhân, ân nhân, thân hữu của chúng con, kể cả các linh hồn không ai nhớ đến, đã ra đi trước chúng con và đang mong được hưởng phúc Thiên Đàng. Xin mau trọn vẹn tỏ tất cả Thánh Nhan của Chúa ra cho họ.

 

Ü 5-        "Thày cần phải chịu một phép rửa. Thày cảm thấy bồn chồn xao xuyến biết bao cho tới khi nó hoàn tất" (Luca 12:50): Giêsu ơi, con tin nơi Chúa - Xin Chúa hãy biến cuộc đời tạm gửi của chúng con, và của những ai đã được Cha trên trời tiền định nên giống hình ảnh Chúa, được trở thành một cuộc hành trình tìm kiếm con chiên lạc của Chúa, cho dù bản thân của chúng con có phải uống chén đắng với Chúa, đến độ trở thành những dấu tích tử giá của Chúa. Amen.