Về đây mừng Chúa, Hãy vào ngõ hẹp, Ca vang tình Chúa