“Sự tăng trưởng người Công giáo quan trọng nhất ở Kazakhstan là hiểu biết về Thiên Chúa trong trái tim của họ”