Trực diện thấy đời mong manh, liệu có biết buông bỏ