Các Giám mục Úc Đại Lợi tặng ĐGH Phanxicô một chiếc mũ