TTHH Fatima Vĩnh Long: Hành hương kính Mẹ 13 tháng 1