Đức Benedict XVI, ĐHY Sarah viết về chức linh mục, độc thân, khủng hoảng