Vị giám chức sống trong nơi cư trú của ĐGH Phanxicô xét nghiệm coronavirus dương tính