“Người Công giáo ủng hộ Trump” ra mắt với phát sóng trực tuyến