Báo Vatican chỉ trích ‘Ca-lip tàn bạo’; Thánh đường ở Mosul trở thành nhà thờ Hồi giáo