Diễn đàn Công giáo-Hồi giáo lên án chủ nghĩa khủng bố, kêu gọi sự hiểu biết sâu sắc hơn