Home

THÁNH CA

Tựa Câu đầu Tác giả Trình bày Audio Lời nhạc Nhạc powerpoint
Thánh Ca Mùa Chay 2 Không Không
20-Đường Thập tự Không Không
19-Dưới chân Thập tự Không Không
18-Dâng lời ăn năn Không Không
17-Con nay trở về Không Không
16-Con đường Chúa đã đi qua Không Không
15-Con còn nhớ mãi Không Không
14-Con chiên hoang đàng Không Không
13-Chút lòng son Không Không
12-Chúa dìu con về Không Không
11-Chúa đã yêu thương Không Không
10-Cho con tìm về Không Không
09-Chiều xưa thập giá Không Không
08-Chiều tím Không Không
07-Chiên hoang trở về Không Không
05-Cha ơi con đã về Không Không
04-Canvê thập hình Không Không
03-Bước Hoang Đàng Không Không
02-Bụi Tro Không Không
Thánh Ca Mùa Chay 1 Không Không