Home

THÁNH CA

Tựa Câu đầu Tác giả Trình bày Audio Lời nhạc Nhạc powerpoint
Bước chân Giêsu, Tình yêu Giêsu Minh Chiết Không
Bài hát Ơn Cha Mp3 Trầm Thiên Thu Không
Nhạc Mùa Hoa Đức Mẹ Trầm Thiên Thu Không
Bài hát: Phêrô, con là đá Cao Huy Hoàng Không
20-Người chết cho tình yêu Không Không
19-Nếu con còn nhớ Không Không
18-Nay con trở về Không Không
17-Một thân phận một đời người Không Không
16-Một đời sám hối Không Không
15-Mong con quay về Không Không
14-Mẹ còn đứng đó Không Không
13-Lời vọng tình yêu Không Không
12-Lời kinh nguyện trầm Không Không
11-Lời cầu thống hối Không Không
10-Lạy Cha thứ tha Không Không
09-Lạy Cha nếu có thể 09-Lạy Cha nếu có thể Không Không
08-Kinh chay Không Không
07-Kiếp cỏ hoang Không Không
06-Hãy xé lòng Không Không
05-Hãy trở về Không Không