Home

THÁNH CA

Tựa Câu đầu Tác giả Trình bày Audio Lời nhạc Nhạc powerpoint
35-Noi gương Thánh gia (Nam) Không Không
36-Vui Lên Không Không
35-Mừng Vui Lên Không Không
33-Vì Chúa Sẽ Đến Không Không
32-Hãy Dọn Đường Không Không
31-Vui Lên Không Không
30-Bài ca truyền tin Không Không
29-Tình thức và cầu nguyện Không Không
28-Nào cùng vui lên Không Không
27-Nguyện cầu Mùa Vọng Không Không
26-Dọn đường đón Chúa Không Không
25-Mong chờ Chúa đến Không Không
24-Chúa đã gần bên Không Không
23-Trông chờ Chúa đến Không Không
22-Trời cao hỡi Không Không
21-Hãy dọn đường cho Chúa Không Không
20-Trong rừng sâu Không Không
19-Dạy tỉnh thức Không Không
18-Để Chúa đến Không Không
17-Trời cao hỡi Không Không