Home

THÁNH CA

Tựa Câu đầu Tác giả Trình bày Audio Lời nhạc Nhạc powerpoint
41-Vì Chúa đã phục sinh Không Không
40-Chúa khởi thắng Không Không
39-Làm sao dám mơ Không Không
38-Cùng nhau ta hát Alleluia Không Không
37-Chúa đã phục sinh giữa đêm u tối Không Không
36-Chúa yêu trần thế Không Không
35-Alleluia Chúa đã sống lại rồi Không Không
34-Sứ thần Chúa đã báo tin vui Không Không
33-Chúa đã sống lại rồi Không Không
32-Chúa đã sống lại từ cõi chết Không Không
31-Đức Kitô đã sống lại thật Không Không
30-Ngày nay Chúa phục sinh vinh quang Không Không
29-Khắp bốn phương trời Không Không
28-Mừng vui lên muôn dân ơi Không Không
27-Cùng nhau ta hát khúc ca Không Không
26-Chúa đã phục sinh Không Không
25-Chúa khải hoàn vinh thắng Không Không
24-Chúa đã sống lại rồi, mừng vui lên Không Không
23-Hân hoan ngợi khen Chúa Không Không
22-Chúa đã sống lại Không Không