Home

THÁNH CA

Tựa Câu đầu Tác giả Trình bày Audio Lời nhạc Nhạc powerpoint
12-Người sẽ chịu bắt bớ Không Không
11-Maria ngày xa xưa ấy Không Không
10-Chiều xưa thập giá Không Không
09-Ở đâu có bác ái Không Không
08-Cho con một điều răn mới Không Không
07-Hỡi không gian phủ sương mù Không Không
06-Ta cho các con một điều răn mới Không Không
05-Vinh quang của ta là thánh giá Không Không
04-Dân ta ơi Không Không
03-Ngài gánh lấy tội lỗi Không Không
02-Thập giá ngất cao Không Không
CD Tình Yêu Thập Giá Lm Minh Anh sưu tầm Không Không
Giã từ Mp3 Lê Anh Không
Em chưa về sao em Mp3 Lê Anh Không
Tình Chúa chiều xưa Mp3 Trầm Thiên Thu Không
Thánh ca Gioan Phaolô II Trầm Thiên Thu Không
Là muối là men Lm Minh Anh Không
Đêm giao thừa Mai Phạm Không
Dâng bánh rượu Noel Mai Phạm Không
Hát mừng Noel Mai Phạm Không