Home

THÁNH CA

Tựa Câu đầu Tác giả Trình bày Audio Lời nhạc Nhạc powerpoint
30-Có một chiều, ôi một chiều Không Không
29-Trên cây thập giá Không Không
28-Lạy Chúa, có con đường tình nào Không Không
27-Cha ơi, Cha ơi bây giờ con buồn lắm Không Không
26-Mẹ đứng đó Không Không
25-Lặng đứng dưới cây Thánh Giá Không Không
23-Con còn nhớ mãi Không Không
22-Lạy Cha nếu có thể được 2 Không Không
21-Con đường Cha đi Không Không
20-Con say sưa theo bước chân Người Không Không
18-Nơi hoang vu chiều hoang vắng Không Không
17-Trên đồi cao trong gió lao Không Không
16-Hãy đến bên Người Không Không
15-Lạy Cha nếu có thể được Không Không
14-Người ơi tôi đã biết Không Không
13-Người đi một chiều hoang nắng Không Không
12-Người sẽ chịu bắt bớ Không Không
11-Maria ngày xa xưa ấy Không Không
10-Chiều xưa thập giá Không Không
09-Ở đâu có bác ái Không Không