Home

THÁNH CA

Tựa Câu đầu Tác giả Trình bày Audio Lời nhạc Nhạc powerpoint
Người giận mà thương Lm Bùi Trọng Khẩn Bích Phượng Không Không
Nếu như con nhớ Lm Bùi Trọng Khẩn Không Không
Noen Noen Không Không
Noen đã về rồi Không Không
Noen đã về Không Không
Ngài đã sinh ra Không Không
Nhạc Giáng Sinh: Cánh Thiệp Noen Gia Ân Không Không
Nguồn mạch Lòng Thương Xót Chúa Không Không
Ngợi Ca Lòng Thương Xót Ngợi ca Lòng Thương Xót Chúa Huyền Linh Không Không