Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ca ngợi Video 2

NHẠC CA NGỢI CANH TÂN ĐẶC SỦNG VIDEO 2

Này Thần Khí Chúa.  Lạy Cha Xin Ca Ngợi Cha. Chúng  Con Xin ca ngợi Cha.

Lửa Thiêng Cháy Lên.  Tạ Ơn Thánh Thần Linh Chúa.

 

Yes Lord.  Lift Your Name on High.

Above All Wisdom.

Xin Dâng lên Cha

Tình Yêu Chúa.

Thần Linh Chúa hiện diện nơi đây

Hồng Ơn Chúa Chàn Chề Tháng Năm.

A
A B
A B
A B
A B