Home

Lời Chúa hôm nay

Tuần của Tháng 11 19 2018

  Sau »
Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
Cả ngày
 
 
 
22
 
 
24
 
 
 
LỄ TẠ ƠN HOA KỲ - THANKSGIVING MASS
 
Chúa Kitô Vua
 
Lễ Các Thánh Tử Đạo VN