Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chương 26

Mátthêu - Chương 26

 

VII. Thương Khó và Phục Sinh
(26:1–28:20)

 

Chương 26

Âm mưu hại Chúa Giêsu.

1Xảy ra là khi Chúa Giêsu đã nói các Lời ấy, thì Ngài bảo môn đệ: 2“Các con biết còn hai ngày nữa là đến Lễ Vượt Qua, và Con Người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh”. 3Bấy giờ các thượng tế cùng các niên trưởng trong dân họp tại dinh của vị thượng tế, là người được gọi tên là Caipha, 4và họ bàn với nhau tìm mưu bắt Chúa Giêsu và giết đi; 5nhưng họ bảo: “Không làm việc này trong ngày lễ, kẻo dân chúng nổi loạn”.

 

Xức dầu thơm tại Bêtania.

6Khi Chúa Giêsu ở Bêtania, tại nhà ông Simon [bị bệnh] cùi, 7thì có một người phụ nữ mang dầu thơm quí giá đến và đổ lên đầu Chúa lúc Ngài đang dùng bữa. 8Thấy vậy, các môn đệ tỏ vẻ phẫn nộ nói: “Tại sao lại phí phạm thế? 9Có thể bán dầu đó được một số tiền lớn mà làm từ thiện cho người nghèo”. 10Chúa Giêsu biết ý họ liền nói: “Tại sao các con lại phiền trách cô ấy? Cô đã làm một việc tốt cho Thầy; 11vì chưng người nghèo thì các con có luôn ở bên, còn Thầy thì các con không có mãi đâu. 12 Đổ dầu thơm lên mình Thầy, chính là cô ấy chuẩn bị liệm Thầy.13Amen Thầy bảo các con: khắp trên thế gian, hễ Tin Mừng này được rao giảng tới đâu, thì người ta sẽ nhắc tới việc cô ấy vừa làm để nhớ đến cô”.

 

Giuđa phản bội.

14Bấy giờ một trong Nhóm Mười Hai, tên là Giuđa Iscariốt, đến cùng các thượng tế 15và nói: "Các ông muốn cho tôi gì, và tôi sẽ nộp Ngài cho các ông?". Họ đã cho ông ta ba mươi  đồng bạc§. 16Từ đó ông ta tìm dịp thuận tiện để nộp Ngài.

 

Chuẩn bị Lễ Vượt Qua.

17Ngày thứ nhất Tuần Lễ Bánh Không Men, các môn đệ đến gặp Chúa Giêsu mà thưa rằng: “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua§ ở đâu?”.18Chúa đáp: “Các con hãy vào thành gặp người kia và nói với ông: “Thầy bảo: giờ của Tôi đã gần; Tôi sẽ cử hành Lễ Vượt Qua với các môn đệ của Tôi tại nhà của ông”. 19Và các môn đệ đã làm như Chúa Giêsu truyền cho họ, và họ đã dọn Lễ Vượt Qua.

 

Kẻ phản bội.

20Chiều đến, Chúa Giêsu vào bàn tiệc với Mười Hai môn đệ. 21Trong khi đang ăn Ngài nói: “Amen, Thầy bảo các con: một trong các con sẽ nộp Thầy”. 22Buồn bã quá, lần lượt họ hỏi Ngài: “Có phải con không, lạy Chúa?”. 23Ngài đáp rằng: “Người để tay vào đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. 24Con Người phải ra đi như đã viết về Ngài; nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người! Kẻ ấy đừng sinh ra thì hơn”. 25Giuđa, kẻ nộp Ngài, cũng hỏi: “Có phải con không, thưa Rabbi?”. Chúa nói với ông ta: “Con đã nói đó”.

 

Bữa tối của Chúa.

26Ðang lúc họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh và chúc tụng rồi bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: “Các con hãy nhận lấy mà ăn: này là Mình Thầy”. 27Và Ngài cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: “Tất cả các con hãy uống chén này: 28này là Máu Thầy, Máu Giao Ước Mới, đổ ra cho nhiều người được tha tội. 29Thầy bảo các con: từ nay Thầy sẽ không còn uống thứ nước nho này nữa, cho đến ngày Thầy sẽ uống thứ mới với các con trong Nước của Cha Thầy”. 30Và hát Thánh Vịnh xong, các ngài đi lên núi Ôliu.

 

Báo trước Phêrô chối Thầy.

31Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Đêm nay, tất cả các con sẽ vấp ngã vì Thầy. Vì có lời đã viết:

“Ta sẽ đánh kẻ chăn chiên,

và đoàn chiên sẽ tan tác”.

32Nhưng sau khi sống lại, Thầy sẽ đến Galilê trước các con”. 33Phêrô đáp lại Chúa rằng: “Dù tất cả anh em sẽ vấp ngã, con sẽ không bao giờ vấp ngã”. 34Ngài bảo ông: “Amen, Thầy bảo cho con biết: nội đêm nay, trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần”. 35Phêrô thưa Ngài: “Dù có phải chết cùng Thầy, con sẽ không chối Thầy”. Và tất cả các môn đệ đều nói tương tự.

 

Đau buồn trong Vườn Géthsêmani.

36Bấy giờ Chúa Giêsu cùng với họ đến một nơi gọi là Géthsêmani§. Và Ngài bảo các môn đệ: “Các con hãy ngồi lại đây, Thầy đi đàng kia và cầu nguyện”. 37Rồi Ngài đem Phêrô và hai con ông Dêbêđê đi theo, Ngài cảm thấy buồn phiền và sầu não. 38Bấy giờ Ngài bảo họ: “Linh hồn Thầy buồn sầu đến chết được; các con hãy ở lại đây mà thức với Thầy”. 39Đi xa hơn một chút, Ngài sấp mặt xuống cầu nguyện và nói: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cất chén này xa con; song đừng theo ý con muốn, mà theo ý Cha”. 40Ngài trở lại với các môn đệ và thấy họ đang ngủ, và Ngài bảo Phêrô: “Các con không thức được một giờ với Thầy ư? 41Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để khỏi sa chước cám dỗ; tinh thần thì mạnh mẽ, nhưng xác thịt thì yếu đuối”. 42Lần thứ hai Ngài lại đi và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, nếu chén này không thể qua được, mà con phải uống, thì xin theo ý Cha”. 43Rồi Ngài trở lại lần nữa và thấy họ vẫn đang ngủ: vì mắt họ nặng trĩu. 44Và Ngài bỏ họ ở đấy, lại ra đi và cầu nguyện lần thứ ba, vẫn nói những lời như thế. 45Bấy giờ Ngài đến với các môn đệ và bảo họ: “Các con cứ ngủ và nghỉ ngơi. Này đã đến giờ, và Con Người sắp bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi. 46Trỗi dậy, chúng ta đi, này kẻ nộp Thầy đã gần đến”.

 

Cuộc phản bội và bắt bớ Chúa Giêsu.

47Khi Chúa Giêsu còn đang nói, thì Giuđa, một trong nhóm Mười Hai, đã đến, và cùng với ông ta có đám đông cùng gươm giáo và gậy gộc, được các thượng tế và niên trưởng sai đến. 48Kẻ nộp Ngài đã ra dấu hiệu rằng: “Tôi hôn ai thì chính là người ấy, các ông hãy bắt lấy!” 49Và ngay lúc đó Giuđa đến gặp Chúa Giêsu mà nói: “Xin chào Rabbi!” và hôn Ngài. 50Chúa Giêsu bảo ông ta: “Này con, hãy làm điều mà con đã toan tính!”. Bấy giờ họ tiến tới tra tay bắt Chúa Giêsu và điệu Ngài đi. 51Và này một trong những người ở cùng Chúa Giêsu, giơ tay tuốt gươm và chém tên gia nhân vị thượng tế đứt tai. 52Bấy giờ Chúa Giêsu bảo người ấy: “Hãy xỏ gươm vào bao. Tất cả những ai dùng gươm sẽ bị hại vì gươm. 53Con nghĩ Thầy không thể xin cùng Cha Thầy, và Ngài lại không cho Thầy hơn mười hai đạo binh§ thiên thần ư? 54Thế thì làm sao nên trọn lời Kinh Thánh phải xảy ra như vậy?”. 55Và Chúa Giêsu nói với đám đông: “Đi bắt cướp hay sao mà các ông cầm gươm giáo và gậy gộc? Hằng ngày Tôi ngồi giảng dạy trong Đền Thờ, vậy mà các ông không bắt Tôi. 56Nhưng tất cả các việc này đã xảy ra, để ứng nghiệm những lời đã chép trong Sách Các Ngôn Sứ”. Bấy giờ tất cả các môn đệ bỏ mặc Ngài mà chạy trốn hết.

 

Chúa Giêsu trước Công Nghị.

57Họ bắt Chúa Giêsu điệu đến thượng tế Caipha, ở đó đã có các kinh sư và niên trưởng nhóm họp. 58Phêrô theo sau Ngài từ xa mãi đến dinh thượng tế; ông vào trong và ngồi với đám thuộc cấp, để xem kết thúc thế nào. 59Các thượng tế cùng toàn thể Công Nghị§ cố tìm chứng gian để chống lại Chúa Giêsu, nhằm lên án tử cho Ngài, 60nhưng họ không tìm được, dù có nhiều người làm chứng gian đến hầu tòa. Sau cùng có hai người đến 61khai: "Ông này đã nói: “Tôi có thể phá Ðền Thờ Thiên Chúa và sau ba ngày sẽ xây lại””. 62Vị thượng tế đứng dậy nói với Ngài: “Ông không trả lời gì ư? Họ làm chứng điều chi chống lại ông?”. 63Chúa Giêsu vẫn giữ im lặng. Nên thượng tế mới nói với Ngài: “Nhân Danh Thiên Chúa Hằng Sống, tôi ra lệnh ông nói cho chúng tôi biết ông có phải là Ðấng Kitô Con Thiên Chúa”. 64Chúa Giêsu đáp: “Đúng như ông nói đó. Tôi nói cho các ông hay:

 

Từ nay các ông sẽ thấy Con Người

ngự bên hữu Đấng Quyền Năng

và đến trên mây trời”.

65Bấy giờ vị thượng tế xé áo mình mà nói: “Hắn đã phạm thượng! Chúng ta cần gì đến nhân chứng nữa? Đấy, các ông vừa nghe lời phạm thượng. 66Các ông nghĩ sao?”. Ðáp lại họ tuyên bố: “Hắn đáng chết!”. 67Rồi họ khạc nhổ vào mặt Ngài và đánh đập Ngài; cũng có kẻ vả mặt Ngài, 68bảo: “Hãy nói tiên tri cho chúng tôi, hỡi Ðấng Kitô: ai đã đánh ông?”.

 

Phêrô chối Chúa Giêsu.

69Phêrô ngồi ở ngoài sân, và một nữ tỳ lại bên ông mà nói: “Cả ông cũng ở với Giêsu người Galilê!”. 70Nhưng Phêrô chối trước mặt mọi người rằng: “Tôi không biết chị nói gì”. 71Ông đi ra đến cổng, một nữ tỳ khác thấy ông liền nói với những người ở đó: “Ông này đã ở với Giêsu người  Nagiarét!”. 72Ông lại thề mà chối: “Không, tôi không biết người ấy!”. 73Một lúc sau những người đứng đó bước lại gần và nói với Phêrô: “Ðúng là ông thuộc nhóm đó, vì giọng nói của ông chứng tỏ như vậy!”. 74Bấy giờ ông bắt đầu nguyền rủa và thề rằng: “Không, tôi không biết người ấy!”. Và lúc đó gà gáy; 75Phêrô liền nhớ lại lời Chúa Giêsu đã nói: “Trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần”. Và ông ra ngoài khóc lóc cay đắng.

 

===========

§ Mt 26, 15 “Ba mươi đồng bạc”: là giá mua bán một người nô lệ (x. Xh 21, 32).

§ Mt 26, 17 “Lễ Vượt Qua”: là một đại lễ trong Do Thái Giáo kỷ niệm cuộc vượt thoát khỏi ách nô lệ ở Ai Cập. Lễ này trùng vào thời gian với Tuần Lễ Bánh Không Men.

§ Mt 26, 36 "Géthsêmani": là tên gọi một nơi khá bằng phẳng ở sườn núi Ôliu hướng nhìn về thành Giêrusalem. Vị trí này có lẽ khá thuận lợi để đặt máy ép dầu ôliu nên đã có tên gọi như vậy. Nơi đây cũng là một khu vườn với nhiều cây ôliu cổ thụ có hàng ngàn năm tuổi.

§ Mt 26, 53 “Đạo binh”: tạm dịch từ chữ “legio” trong tiếng Latinh. Thường một đơn vị legio có khoảng năm hay sáu ngàn người lính.

§ Mt 26, 59 “Công Nghị”: hay còn gọi là Hội Đồng gồm 23 thành viên để xét xử những vấn đề của địa phương. Tại Giêrusalem thì có một Công Nghị (Hội Đồng) lớn hơn với 71 thành viên; lý do vì Giêrusalem là thành phố lớn, và họ có thể đảm đương cả những vụ từ các địa phương khác chuyển đến. Vì thế nên Công Nghị (Hội Đồng) ở Giêrusalem thường được các dịch giả thêm những chữ “Thượng, Đại, Tối Cao...” vào để phân biệt với những Công Nghị (Hội Đồng) ở các địa phương. Tiếng Do Thái chỉ dùng một chữ Sanherin.