Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hêrôđê xưa và nay

Tác giả: 
Lương Văn Liêm

LỄ CÁC THÁNH ANH HÀI 28/12

HÊRÔĐÊ XƯA VÀ NAY

 

Hêrôđê thời xa xưa ấy

Giết Hài Nhi tuổi mới tròn hai

Hầu lưu giữ ghế quyền, ngai lợi

Việc ông làm người đời chê trách

Lưu ngàn đời sự ác nơi ông.

 

Hêrôđê thời nay còn đó

Ác hơn là dã thú rừng hoang

Khi vì quyền, vì danh, vì lợi

Tước mạng người Chúa Cả ân ban

Nơi dạ mẹ là Thai Nhi nhỏ.

 

Ngày xưa, mẹ khóc khi con mất

Nay mẹ cười khi tước bỏ Thai Nhi

Chúa ơi nhân thế thời nay

Ác hơn dã thú, bạo quyền hơn Hêrôđê

Khi còn đó bao em muốn sống

Nhưng người thân chẳng chút đoái hoài.

 

Nơi xã hội người người quảng bá

Bằng ngôn từ hoa mỹ, dễ nghe

Nào là: kế hoạch hóa gia đình

Đâu là: nên dừng lại chỉ hai con

Để mưu giữ gia đình hạnh phúc...

Bao lớp trẻ như được ru ngủ

Bao gia đình đồng thuận mới ghê!

 

Ngoài kia đồng trống, gió ngàn

Nấm mồ lưu giữ ngàn ngàn Thai Nhi

Lưu chứng tích dã tâm người thế

Lưu mạng mình, tước mạng anh em

Luôn cho đó là điều đúng, tốt

Là cân bằng sinh thái giữa đời.

 

Chúa ơi, xin hãy xót thương

Ban ơn biến đổi cho bao con người

Đã phong, đã tặng cho mình

Quyền sinh, quyền sát trên đời anh em

Làm điều ác, nhưng không hề biết

Dẫu có biết họ vẫn biện minh:

Thai nhi chưa phải là người

Thế nên họ tước, họ luôn khai trừ

Để bảo vệ danh, quyền, lợi, chức.

 

Hướng về Các Thánh Anh Hài

Khẩn xin Các Thánh thưa cùng Giêsu

Đấng đã đến mặc thân người thế

Đấng đã từng bị bậc vua, quan

Truy đuổi giết khi còn thơ ấu

Nhờ, qua Các Thánh Anh Hài

Chúa thương gìn giữ ngàn ngàn Thai Nhi

Khi cha mẹ đang tâm muốn bỏ

Lúc người đời dụ dỗ ngọt nghon.

 

Nhờ Các Thánh Anh Hài thưa Chúa

Ta được ơn minh định rõ ràng

Chúa là Đấng thông ban sự sống

Ngài là Người kích hoạt sự thụ tinh

Và là Đấng hiến dâng mạng sống

Giúp con người sự sống miễn viên

Ban cho mái ấm gia đình

Lưu truyền nòi giống qua đường sản sinh.

 

Xin Chúa thương ban cho giới nữ

Nhận ra mình được Chúa yêu thương

Ngài ban tặng Thiên Chức Làm Mẹ

Sau những ngày mang nặng, đẻ đau

Được cộng tác vào chương trình Sáng Tạo

Do chính Ngài khởi sự từ ngàn xưa

Đây chính là ân ban cao quý

Cho phận "Đào, liễu" yếu giữa đời

Để rồi trong suốt cuộc đời

Lời kinh cảm tạ không ngừng vang lên.

 

Anton Lương Văn Liêm.