Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Hương Lễ Mới

HƯƠNG LỄ MỚI

VI NAM

 

ĐK: Hiến lễ tinh tuyền con thành tâm tiến dâng lên. Xin Cha nhân ái đoái thương nhận lễ con dâng Ngài.. Bánh trắng nho lành đôi bàn tay dâng hương mới. Xin Cha nhân ái đỡ nâng đời sống bao con người.

 

1/ Nay con xin đến với lòng nhiệt tình ép thành rượu nồng làm hy lễ. Tâm tư con đã kết hòa nhiệm màu cùng bánh thơm ngon.

 

2/ Xin dâng lên Chúa tháng ngày còn dài thế trần miệt mài ngàn đắng cay. Xin Cha thương đoái chúc lành cuộc đời giờ hiến dâng Ngài.

 

3/ Cho con yêu Chúa mãi trọn cuộc đời đáp đền tình Ngài dành cho con. Tim con năm tháng vẫn còn tuyệt vời đẹp lễ xuân tươi.