Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chủ chăn và chiên

Tác giả: 
Nguyễn Văn Nội

 

 

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT

----oooOooo----

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM C (12/05/2019)

 

CHỦ CHĂN VÀ CHIÊN

 

 "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta.

Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất "

 

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

 

Thánh Kinh dùng nhiều hình ảnh của cuộc sống đời thường của dân Ít-ra-en (như vườn nho, ruộng lúa, chiên và chủ chăn, tiệc cưới, việc gieo hạt, cắt tỉa cây nho....) để chuyển tải thông điệp tôn giáo và tâm linh cao siêu đến người tín hữu. Hình ảnh chủ chăn và chiên là hình ảnh rât quen thuộc với người đọc Thánh Kinh.

 

II. LẮNG NGH.E LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 10,27-30

 

Khi ấy, Chúa Giê-su phán rằng: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Điều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một".

 

III. SUY NIỆM VÀ TÌM HIỂU LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 10,27-30

 

Chúng ta có thể suy niệm về Chiên và về Chủ Chăn (Mục Tử)

Chiên

- Biết người chăn,

- Nghe tiếng người chăn,

- Đi theo người chăn,

- Thuộc về người chăn,

- Được người chăn giữ gìn bảo vệ.

- Được người chăn ban sự sống đời đời.

 

Chủ chăn

-  Biết chiên,

- Là chủ của chiên,

- Giữ gìn bảo vệ chiên không để cho chiên bị lạc. mất.

- Ban cho chiên sự sống đời đời,

 

IV. SỐNG SỨ ĐIỆP  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 10,27-30

 

4.1 Thiên Chúa, Chúa Giê-su là Chủ Chăn của các tìn hữu: Trong Cựu Uớc dân Ít-ra-en luôn xem Thiên Chúa là Chủ Chăn (Mục Tử) của mình. Trong Phúc Âm chính Đức Giê-su đã khăng định Người là Mục Tử Nhân Lành (xem Ga 10). Là Chủ Chăn của chiên là các tín hữu Do-thái và Ki-tô giáo nên Thiên Chúa và Chúa Giê-su chăn dắtt, hướng dẫn, chỉ đường, bảo vệ và ban tặng sự sống cho chiên. Thiên Chúa còn ban tặng chính Con yêu dấu của Người cho chiên và Chúa Giê-su tự hiến mình cho chiên được sống và sống dồiu dào.

 

4.2 Các tín hữu là chiên của Thiên Chúa và của Chúa Ki-tô: Tất cả các tín hữu đã trở thành chiên của Thiên Chúa và của Chúa Giê-su Ki-tô khi tuyên xưng Niềm Tin vào Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần. Các tín hữu phải xây dựng mối tương quan gắn bó, mật thiết với Chủ Chăn, phải biết Chủ Chăn, nhận ra tiềng nói và ý muốn của Chủ Chăn. Càng gắn bó mật thiét với Chủ Chăn,càng biết và càng nghe tiếng nói của Chủ Chăn thì các tín hữu càng sống mạnh mẽ, sống phong phú, sống đồi dào, sống bất tử.

 

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN VỚI TRONG TIN MỪNG GIO-AN 10,27-30

 

MỞ ĐẦU:  Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Cha là Mục Tử của chúng con và vì Chúa Giê-su Ki-tô, Con Cha, là Mục Tử nhân lành của chúng con. Chúng con xin dâng lên Cha lời cầu xin tha thiết của chúng con. 

 

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

 

1.- «Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới này được trở nên chiên của Thiên Chúa và chiên của Chúa Giê-su Ki-tô.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

2.- «Ta cho chúng được sống đời đời» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ và cho hết mọi Ki-tô hữu được sống đời đời.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

3.- «Chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi người lớn bé già trẻ luôn thuộc về Chúa là Chủ Chăn của mình.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

4.- «Điều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người chưa có niềm tin Ki-tô giáo để họ khám phá ra mầu nhiệm của Thiên Chúa trong cuộc đời.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

LỜI KẾT:

 

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha,

 

vì Cha đã nhận chúng con làm chiên của Cha và Cha đã ban Chúa Giê-su Con Cha làm Mục Tủ nhân lành cho chúng con.

 

Chúng con xin Cha ban cho chúng con ơn được làm chiên ngoan ngoãn hiền từ của Cha và của Chúa Giê-su Con Cha, để chúng con được yêu thương chăm sóc ngày đêm và được sống đời đời.

 

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con. Amen

 

Sài-gòn ngày 08 tháng 05 năm 2019

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội  

--