Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

12 Vui sướng

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage


Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 

___________________________________________________________________________

 

TUẦN LỄ 12: VUI SƯỚNG

 

Tất cả thời đại của đạo Thiên Chúa được " mặc với một điệu nhạc vui mừng. Khi các thiên thần truyền tin cho các mục đồng là Chúa Giê-su đã hạ sinh ở Bê-lem, họ đã nhấn mạnh những ảnh hưởng gì sẽ xảy đến cho thế giới: "Này tôi đến để loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân " (Lu-ca 2:10). Ngay cả bây giờ, thế giới vật chất của chúng ta cũng ngưng lại hàng năm để mừng vui trong mùa Giáng Sinh.

 

 

Chính Chúa Giê-su đã thông báo ảnh hưởng của Lời Ngài trên chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyên với Thánh Kinh chúng ta sẽ cảm nhận được một niềm vui trong tâm không giống những nguồn vui khác mà chúng ta đã có từ trước. Chúa Giê-su là Lời. Chúa đến để bày tỏ Lời của Chúa Cha. Ðây là Tin Mừng, và đây là nguồn của mọi sự vui sướng của chúng ta. Chính Chúa Giê-su đã bảo chúng ta về mục đích của sự giảng dạy của Ngài: "Thầy bảo anh em tất cả các điều này để cho nỗi vui của Thầy trở nên nỗi vui của anh em và để cho nỗi vui của anh em trở nện trọn vẹn" (Gio-an 15:11)

 

 

Sau đó, người môn đệ được Chúa yêu là Gio-an cũng giải thích những gì người viết và tại sao người viết: "Những gì chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi cũng tuyên xưng với anh em để cho anh em cũng có thể chia sẻ sự sống với chúng tôi... Thật vậy mục đích của những gì chúng tôi viết cho anh em là để cho niềm vui của anh em được trọn vẹn." (1 Gio-an 1:3-4).

 

Thánh Phao-lô nhấn mạnh về niềm vui như là hoa quả đặc biệt của Chúa Thánh Thần, "Ngược lại, hoa quả của Chúa Thánh Thần là tình yêu, là niềm vui, là sự bình an..." (Ga-lát 5:22).

 

Thánh Phao-lô cũng giải thích đời sống của người Công Giáo ra sao: "Vì Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần" (Rô-ma 14:17).

 

 

Khi chúng ta cầu nguyện với Thánh Kinh, chúng ta cũng cảm nghiệm được niềm vui sướng mà Tin Mừng có thể mang đến cho chúng ta. Ðược tràn đầy niềm vui của Chúa, chúng ta có thể trở nên tông đồ của niềm vui cho tất cả những ai chúng ta gặp gỡ mỗi ngày.

 

 

CHÚA HỨA HẸN CHO CHÚNG TA MỘT ÐẤNG CƯU CHUỘC

 

Sự đáp ứng của Chúa đối với sự bất trung của loài người là một biểu hiệu tức khắc của lòng thương xót vô bờ của Ngài. Ngay cả khi Chúa gọi Ađdam sau khi phạm tội - "Con ở đâu"" - Chúa đã hứa cứu chuộc Ađdam. Qua bao nhiêu thời đại các nhà tiên tri đã đoan chắc với dân Chúa chọn là Chúa sẽ trung thành với lời hứa. Ðã bao nhiêu thế hệ loài người trông mong, cầu nguyện, và chờ đợi biến cố này để thay đổi toàn diện hướng đi của lịch sử nhân loại. Chúng ta cũng vậy, chúng ta phải cầu nguyện để cho có một sự nhận thức sâu xa hơn về bí tích Nhập Thể. Chúa không những chỉ ở với chúng ta, Chúa đang ở trong chúng ta.

 

Ngày Một: Sáng Thế 3:14-15
Lời Chúa hứa đầu tiên về đấng cứu chuộc: "Ngài sẽ đánh vào đầu các ngươi."

 

Ngày Hai: I-sa-i-a 7:10-15
"Ðấng Ðồng Trinh sẽ thụ thai, và sinh hạ một con trai, và sẽ được đặt tên là E-ma-nu-en (Chúa ở cùng chúng ta)."

 

Ngày Ba: Mi-kha 5:1-4
"Những người, hỏi Bêlem... từ nơi ngươi sẽ đem đến cho ta một người, người trị vì Ít-ra-en."

 

Ngày Bốn: I-sa-i-a 9:1-6
"Vương Quốc của Ngài thì rộng lớn và mãi mãi bình an."

 

Ngày Năm: I-sa-i-a 11:1-9
"Một mầm non sẽ nẩy ra ở gốc cây Y-sai và từ rễ sẽ nở ra một đóa hoa."

 

Ngày Sáu: I-sa-i-a 52:13-53:12
Người đầy tớ đau khổ: "Ngài sẽ tha tội cho nhiều người, và tha thứ những lỗi lầm của họ."

 

Ngày Bảy: I-sa-i-a 40:1-5
Lời hứa của đấng Cứu Tinh: "Hãy xây đắp một con đường thẳng tắp trên mảnh đất hoang cho Chúa."

 

 

*********************************************************