Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

15 Suy niệm

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage


Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 

___________________________________________________________________________

 

 

TUẦN LỄ 15: SUY NIỆM

 

Cầu nguyện bằng chiêm niệm ra sao" Khi chúng ta suy niệm, chúng ta đến với cầu nguyện qua phương diện trí tuệ nhiều hơn, trong khi chiêm niệm chúng ta đã đến với cầu nguyện qua "đường lối của Trái tim". Trong chiêm niệm chúng ta nhớ lại một vài sự mầu nhiệm về đức tin của chúng ta, hoặc một vài biến cố lịch sử của đời sống của Chúa Giê-su, hay một vài chân lý hay sự kiện về những hoạt động của Chúa trong loài người.

 

 

Khi chúng ta suy nghĩ về biến cố này, chúng ta cố gắng tìm hiểu một chút về tình yêu của Chúa đã khiến Chúa đối xử tử tế với chúng ta như vậy. Trong khi chúng ta suy tư, chúng ta cố gắng tìm hiểu mầu nhiệm đó có ý nghĩa gì trong đời chúng ta. Chúng ta cũng cố gắng hơn nữa để lấy được một vài kết luận hay quyết định để làm phương châm cho cuộc sống hàng ngày.

 

 

Chẳng hạn, nếu tôi suy niệm về dụ ngôn của người con hoang đàng, tôi ý thức được rằng Chúa là một Người Cha thương yêu và tha thứ, luôn luôn sẵn sàng để tha thứ cho tôi. Tôi quyết định là không bao giờ phải sợ hãi sự trừng phạt của Chúa, mà đến với Chúa không e dè để cầu xin lòng thương xót và hay tha thứ của Ngài. Hàng ngày, sự quyết định này giúp cho tôi thấy rằng Chúa thương tôi và luôn luôn mong đợi để tha thứ cho tôi dù tôi đã sa ngã đến như thế nào.

 

 

Trong suy niệm, phải có rất nhiều sự tự chủ và cố gắng. Kinh cầu của chúng ta thường là do chúng ta đặt ra. Cách cầu nguyện này có ích lợi và giúp đưa chúng ta đến gần Chúa hơn và cũng giúp chúng ta chuẩn bị con đường cho việc cầu nguyện bằng chiêm niệm.

 

 

Suy niệm là cầu nguyện với trí óc, trong khi chiêm niệm là cầu nguyện với trái tim.

 

 

NGÔI LỜI ÐÃ NHẬP THỂ

 

"Khi sự yên lặng an bình bao trùm mọi vật và đã khuya quá nửa đêm" (Khôn Ngoan 18:14), Thiên Chúa, trung thành với lời hứa đã gửi người Con thiêng liêng đến với lịch sử nhân loại. Sự Nhập Thể là biến cố vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Vậy mà đường lối của Chúa không phải là đường lối của chúng ta. Mặc dù Ngài là Vua của vũ trụ, ngai vàng của Ngài là một máng cỏ, cung điện của Ngài là một hang lừa, triều thần của Ngài là các mục đồng nghèo nàn và vất vả. Chỉ có ca đoàn các thiên thần là đem đến một chút gì của thiên giới.

 

 

"Thật vậy, Thiên Chúa quá yêu mến thế gian đến nỗi đã ban cho Con Một của Ngài" (Gio-an 3:16). Chúa yêu tôi đến nỗi Ngài nhập thể trong đời sống tôi. Tất cả những gì Chúa chờ đợi nơi tôi là một sự đáp ứng tình yêu cao cả của Chúa.

 

 

Ngày Một: Lu-ca 2:1-7
Chúa Giê-su ra đời: "Ở những chỗ những người du hành trú ngụ, ông bà không tìm được chỗ trọ."

 

Ngày Hai: Khôn Ngoan 18:14-16
"Khi sự yên lặng và an bình bao phủ mọi vật..."

 

Ngày Ba: Lu-ca 2:8-20
"Tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại."

 

Ngày Bốn: Mát-thêu 2:1-12
"Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương đông."

 

Ngày Năm: Gio-an 1:1-18
"Ngôi Lời nhập thể và ở giữa chúng ta."

 

Ngày Sáu: Phi-li-phê 2:5-11
"Nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ."

 

Ngày Bảy: 1 Gio-an 1:1-4
"Chúng tôi đang nói với Lời của sự sống."

 

****************************************************