Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

16 Cầu nguyện với tâm tình

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage


Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 

___________________________________________________________________________

 

 

TUẦN LỄ 16: CẦU NGUYỆN VỚI TÂM TÌNH

 

 

Khi chúng ta cố gắng để cầu nguyện bằng chiêm niệm, chúng ta cố gắng để nhớ lại sự hiện diện của Chúa trong chúng ta. Chúng ta cố gắng làm cho chúng ta hiện diện trong Chúa. Mục đích của chiêm niệm là kết hợp chúng ta với Chúa. Ðặc biệt đây là công việc của Chúa Thánh Thần.

 

Chúng ta ngồi dưới chân Chúa Giê-su, nghe lời Ngài, cảm nhận sự hiện diện của Ngài bên chúng ta, rồi chúng ta với Ngài một cách thinh lặng trong tim. Cách cầu nguyện này là một lối đối thoại thường xuyên và thân mật với Người thương yêu chúng ta. Chúng ta không nói ta lời trên môi miệng, mà giữ cho lời nói ở trong tim. Trong giai đoạn đầu của sự chiêm niệm, chúng ta thực hiện hành động diễn tả tình yêu của chúng ta để đáp ứng với tình yêu vô bờ bến mà Chúa đang đổ tràn đầy trên chúng ta. Bằng trái tim chúng ta có thể nói: "Cám ơn Chúa Giê-su" hay "Con yêu Chúa". Khi chúng ta nhận thức Chúa đã yêu chúng ta trước, có lẽ câu trả lời của chúng ta phải là: "Con cũng yêu Chúa nữa."

 

 

Một người đã làm một cuộc cấm phòng trong chiêm niệm đã nói: "Sau hai ngày cố gắng cầu nguyện bằng chiêm niệm tôi đã đến gần Chúa Giê-su hơn hai triệu năm ánh sáng. Bây giờ tôi yêu Chúa tha thiết hơn và tôi cũng biết rằng Chúa yêu tôi."

 

 

Sự phát biểu tình yêu và lòng biết ơn trong tim của chúng ta này được gọi là cầu nguyện có tình cảm, và là bước đầu của việc chiệm niệm.

 

 

GIÊ-SU, MỘT DẤU CHỈ CỦA SỰ XUNG ÐỘT

 

Chúa Giê-su phân biệt rõ ràng khi Ngài nói: "Ai không đi với ta là chống lại ta" (Mát-thêu 12:30). Ngay từ khi Chúa mới ra đời thân phận của Chúa vừa có sự chấp nhận vừa có sự chối bỏ. Các mục đồng, các nhà thông thái, tất cả những ai đang chờ đợi sự cứu chuộc của Ít-ra-en, đều đã vui sướng vì tin mừng. Cũng trong lúc đó, sự ghen tuông, tò mò được thể hiện trong con người Hê-rôđdê. Chúa Giê-su ngay khi còn là một đứa bé đã là mối đe dọa đối với Hê-rôđdê. Thật vậy, "Người đã đến với dân Ngườụi, vậy mà dân Người đã không chịu đón nhận" (Gio-an 1:11).

 

 

Trong khi cầu nguyện chúng ta hãy nhận định tận đáy lòng về sự chấp nhận Chúa của chúng ta hàng ngày khi Chúa đến với chúng ta bằng bất cứ hình thức nào.

 

 

Ngày Một: Lu-ca 2:21
Chúa Giê-su chịu phục tùng Luật Lệ: "Tên Giê-su được đặt cho con trẻ."

 

Ngày Hai: Phi-li-phê 2:5-11
"Người lại còn hạ mình như vậy..."

 

Ngày Ba: Lu-ca 2:22-35
Sự trung thành của ông Si-mê-on đã được tưởng thưởng.

 

Ngày Bốn: Lu-ca 2:36-38
"Bà không rời bỏ Ðền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa."

 

Ngày Năm: Mát-thêu 2:13-15
"Hãy mang Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập."

 

Ngày Sáu: Mát-thêu 2:16-18
Máu của các vị tử đạo là hạt giống cho Thiên Chúa giáo: "Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng kêu rền rĩ."

 

Ngày Bảy: Mát-thêu 2:19-23
"Người sẽ được gọi là người xứ Nađa-rét."

 

 

*******************************************************