Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

17 Gương mẫu về cầu nguyện

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage
Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 


 

 

TUẦN LỄ 17: GƯƠNG MẪU VỀ CẦU NGUYỆN

 

Chúa Giê-su dạy chúng ta cầu nguyện cả bằng lời nói lẫn hành động. Chúa sợ rằng gương mẫu của Chúa có thể quá cao khiến chúng ta không thể với tới, Chúa đã cho chúng ta một mẫu mực về cầu nguyện trong một tạo vật giống như chúng ta - đó là Mẹ của Ngài và cũng là Mẹ của chúng ta.

 

 

Ðiều kiện đầu tiên cho việc cầu nguyện là một sự liện hệ với Chúa. Trong khi chúng ta thiết lập sự liện hệ của chúng ta với Chúa, chúng ta đang cầu nguyện. Lời nói là phương tiện truyền thông để tăng cường và làm cho sự liên hệ được vững chãi. Sự liên hệ hết sức quan trọng.

 

 

Ở lãnh vực của con người, chúng ta có thể so sánh một sự liên hệ giữa người mẹ và đứa bé. Người mẹ và đứa bé tạo nên một sự liên hệ hỗ tương rất lâu trước khi có sự liện lạc bằng tiếng nói. Sau nhiều năm, sự liên hệ về tình yêu này bành trướng và tằng cường qua sự liên lạc bằng tiếng nói.

 

 

Ngay từ khi được thụ thai Ðức Mẹ đã có một sự liên hệ mật thiết với Chúa, vì Ðức Mẹ đã được thụ thai mà không mắc tội và không vương những ước muốn sai trái. Trong khi lớn lên, sự nhận thức về sự hiện diện của Chúa bên trong mình đã được thể hiện, và Ðức Mẹ đã đáp ứng dần dần, cho đến ngày mà thiên thần Ga-bri-en đã hiện ra với Ðức Mẹ và mời gọi Mẹ có một sự liên hệ độc nhất vô nhị và sâu xa với Chúa. Sự kiện Ðức Mẹ được miễn hết tội lỗi làm cho tình yêu của Mẹ tiếp ứng cho việc Cứu Chuộc, và khiến cho việc Mẹ làm Mẹ Chúa Trời có thể được thực hiện.

 

 

Chúng ta có thể nói rằng hệ thống giá trị của Ðức Mẹ đã thay đổi khi Chúa kêu gọi Mẹ bước vào một sự liện hệ mật thiết hơn với Ngài. Ðức Mẹ đã chỉ để mắt chú ý đến Chúa mà thôi.

 

 

Ðiều này cũng đúng đối với chúng ta. Chúng ta càng đến gần Chúa hơn, chúng ta càng tận hiến cho Chúa nhiều hơn, và hệ thống giá trị của chúng ta càng thay đổi nhiều hơn. Những gì có vẻ quan trọng đối với chúng ta một lúc nào đó trong đời có thể trở nên vô nghĩa.

 

 

Sự liện hệ với Chúa như vậy là căn bản của một đời sống cầu nguyện.

 KINH NGHIỆM TRONG SA MẠC

 

Khi Chúa Giê-su được nhận phép rửa, Chúa Cha giới thiệu Ngài như là con Thiên Chúa và trao cho Ngài sứ mệnh cứu chuộc. Sự kiện Chúa Giê-su bị cám dỗ sau đó làm cho chúng ta thấy rõ ràng là Chúa cũng là người như chúng ta.

 

 

Chúa Giê-su sống lại kinh nghiệm của người Do Thái ở trong sa mạc. Như thế Chúa đã dạy mỗi người trong chúng ta cũng phải có một kinh nghiệm sa mạc. Chúa Giê-su bày tỏ cho chúng ta biết bằng đời sống, bằng sự chết rằng những thử thách, cám dỗ và đau khổ là số mạng của chúng ta, và qua những thử thách đó chúng ta mới trở nên toàn thiện. Chúa muốn nói với chúng ta: Hãy bình yên, nhưng tỉnh thức.

 

 

Ngày Một: Lu-ca 3:21-22
Chúa Cha bày tỏ sự mừng rỡ về Chúa Giê-su: "Ðức Giê-su cũng chịu phép rửa, và sau đó, dang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra."

 

Ngày Hai: Lu-ca 4:1-13
Chúa Giê-su trở nên toàn thiện qua kinh nghiệm về mọi sự cám dỗ.

 

Ngày Ba: Gia-cô-bê 1:12-15
Giá trị của sự kiên trì: "Một khi đã đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng của sự sống."

 

Ngày Bốn: 1 Phê-rô 1:3-9
"Anh em có thể sẽ chịu đựng trăm chiều thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin"

 

Ngày Năm: Gio-an 15:1-3
Người chăm sóc cây nho:"Những cành nào sinh hoa trái sẽ được cắt tỉa để cho nó sinh nhiều hoa trái hơn."

 

Ngày Sáu: 1 Phê-rô 5:5-11
"Vì ma quỷ là địch thù của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé."

 

Ngày Bảy: 2 Cô-rin-tô 12:7-9
"Vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối."

 

 

**************************************************