Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

26 Nhân danh Người

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage
Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 


 

 

TUẦN LỄ 26: NHÂN DANH NGƯỜI

 

Giê-su là người thầy xuất chúng. Ngài dạy chúng ta cầu nguyện. Ngài khuyên chúng ta xin vì danh Ngài. "Bất cứ sự gì anh em xin Chúa Cha, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy " (Gio-an 16:23). Một lần nữa Ngài lại nói: "Bất cứ sự gì anh em xin nhân danh Thầy, Thầy sẽ làm" (Gio-an 14:14).

 

 

Ðây là một điều kiện tiên quyết cho việc cầu nguyện. Tuy nhiên, ta phải hiểu điều Chúa Giê-su muốn nói. Con cần phải có nhiều điều kiện khác hơn là chỉ áp dụng công thức "nhân danh Người ".

 

 

Theo tư tưởng của người Do Thái, tên của một người tượng trưng cho tất cả con người của người ấy. Cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-su có nghĩa là cầu nguyện trong con người của Giê-su cầu nguyện y như Giê-su đã cầu nguyện. Ðiều này có nghĩa là phải thấy mọi người và mọi trường hợp y như Chúa Giê-su đã thấy.

 

 

Cầu nguyện với danh nghĩa của Giê-su có nghĩa là chúng ta phải có trí tưởng và tâm hồn của Giê-su. Chúng ta phải khoác lên mình tâm trí của Giê-su Ki-tô. Nói một cách khác, lời nguyện của chúng ta chỉ được phép là những gì Chúa Giê-su tìm kiếm và muốn. Tư tưởng, hy vọng và ước muốn của chúng ta phải hoàn toàn hòa hợp với trí tuệ của Chúa Giê-su. Khi chúng ta tích tụ được thái độ này, chúng ta sẽ nói được với quyền năng và địa vị của Chúa Giê-su.

 

 

Thánh Phao-lô dạy chúng ta rằng thái độ của chúng ta phải y hệt như thần trí của Chúa. "Thái độ của anh em phải là thái độ của Ðức Giê-su" (Phi-li-phê 2:5).

 

 

Phao-lô lại nói: "Hãy cố gắng để có một lối suy nghĩ thiêng liêng mới. Anh em phải khoác lên bộ mặt của một con người mới" (Ê-phê-xô 4:23-24).

 

 

Xin Chúa Cha bất cứ điều gì nhân danh Chúa Giê-su có nghĩa sâu xa hơn là một công thức. Khi sự suy nghĩ của chúng ta hòa hợp với thần trí của Giê-su thì lời cầu xin của chúng ta sẽ làm đẹp lòng Chúa và Chúa sẽ nhận lời để làm sáng danh Ngài.

 

 

VIỆC RỬA CHÂN

 

Sứ mệnh của Chúa Giê-su là một sứ mệnh phục vụ. Một phần của việc phục vụ đó là rửa sạch chúng ta khỏi mọi sự bất toàn và dơ bẩn để kết hợp với Chúa. Việc rửa chân là một phương thức thánh hóa, như một sự chuẩn bị cho bí tích Thánh Thể. Ðây là một sứ mệnh của việc khiêm nhường phục vu. Ðây là một thí dụ hùng hồn Chúa Giê-su đã nêu lên để chúng ta noi theo.

 

 

Nhưng người công giáo chân chính được vui sướng không phải vì được lãnh nhận, mà chính vì được cho đi, không phải vì được phụng vụ mà là được phụng vụ kẻ khác.

 

Ngày Một: Gio-an 13:1-20
Chúa Giê-su cho chúng ta một thí dụ: "Anh em có hiểu điều mà Thầy vừa mới làm cho anh em không""

 

Ngày Hai: Mát-thêu 18:1-14
"Trừ khi các ngươi thay đổi và trở nên như con trẻ, các ngươi sẽ không được vào Nước Trời."

 

Ngày Ba: Phi-li-phê 2:5-11
Sự hạ mình của Chúa Giê-su: "Vâng lời để chấp nhận cái chết, cái chết trên thập giá."

 

Ngày Bốn: 1 Ti-mô-thê 5:7-10
Một sự đánh giá của đặc tính của người công giáo: "Bà ấy có rửa chân cho các người khách không"" Ngày Năm: Gio-an 10:14-18 "Tôi tự ý hy sinh mạng sống mình."

 

Ngày Năm: Gio-an 10:14-18
"Tôi tự ý hy sinh mạng sống mình

 

Ngày Sáu: Ê-phê-xô 5:1-7 "Ðức Ki-tô hy sinh vì chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa, tựa hương thơm ngào ngạt."

 

Ngày Bảy: Lu-ca 22:24-30 "Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ."

 

*****************************************