Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

31 Đời sống môn đệ

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage
Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 


 

 

TUẦN LỄ 31: ÐỜI SỐNG MÔN ÐỆ

 

Hành động có thể được coi là cầu nguyện miễn là hành động này được khởi sự bằng việc cầu nguyện, và được thúc đẩy bởi sự cầu nguyện. Chúa Giê-su sống một cuộc sống rất hoạt động trong ba năm. Tuy nhiên, tất cả những hoạt động của Chúa được xen kẽ với cầu nguyện. Chúa cầu nguyện trước tất cả những biến cố quan trọng trong đời: trước khi chọn các môn đệ, trước khi làm cho Lađa-rô sống lại, trong vườn Giệt-sê-ma-ni, và trên Thánh Giá.

 

 

Các hoạt động trong đời sống của chúng ta phải thường xuyên được cắt quãng bởi những thời gian cầu nguyện. Lời cầu của chúng ta sẽ đặt phương hướng cho hành động của chúng ta. Chúa Giê-su nói: "Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẩn trơ trọi một mình." (Gio-an 12:24). Thái độ này không hợp với bản ngã của con người; vì vậy chúng ta cần chuẩn bị để có thái độ thích hợp trong việc cầu nguyện.

 

 

Chúa Giê-su đặt ra một điều kiện của đời sống môn đệ khi Ngài nói: "Ai muốn đi theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày và theo." (Lu-ca 9:23).

 

 

Ðiều kiện làm môn đệ này đòi hỏi phải bỏ thời gian mỗi ngày để suy niệm và nhớ rằng mọi hoạt động của chúng ta phải được trợ giúp bởi việc cầu nguyện. Một thập giá được thực hiện khi ý muốn của chúng ta chạy thẳng góc với Thánh Ý Chúa; chỉ có cầu nguyện mới có thể uốn nắn cho ý muốn của chúng ta chạy song song với Thánh Ý Chúa Cha và lúc đó thập giá sẽ biến thành thánh giá. Ðây là điều Chúa Giê-su dạy chúng ta bằng gương của Ngài là dành ra thì giờ để cầu nguyện, hoặc phải dậy sớm trước khi mặt trời mọc, hoặc phải thức suốt đêm để cầu nguyện.

 

 

Một lần nữa chúng ta nói: "Lạy Chúa xin dạy chúng con cầu nguyện bằng cách làm cho tất cả các hoạt động hàng ngày của chúng con trở thành của lễ sống động để ngợi khen Chúa."

 

 

CHẾT TRÊN THẬP GIÁ

 

Bị đóng đanh vào thập giá là hình phạt đau đớn nhất và sỉ nhục nhất được biết vào thời Chúa Giê-su. Còn có cách nào tốt hơn để Chúa Giê-su bày tỏ tình yêu của Ngài! Ngài còn có thể làm gì hơn nửa để khiến cho sự hy sinh của Ngài được hoàn toàn hơn! Ngay cả khi sắp chết trên thập giá, sứ mệnh tình yêu của Chúa Giê-su vẩn tiếp tục được thể hiện đối với kẻ trộm lành, với Mẹ Ngài, với những kẻ hành quyết Ngài, với tất cả nhân loại.

 

 

Ngày Một: Lu-ca 23:39-43
Sự thống hối của kẻ tội lỗi: "Ngay ngày hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Ðàng."

 

Ngày Hai: Lu-ca 23;32-27
"Lạy Cha xin tha cho chúng: vì chúng không biết việc chúng làm."

 

Ngày Ba: Gio-an 19:25-30
"Ðứng gần bên thập giá Ðức Giê-su, có thân mẫu Ngườị"

 

Ngày Bốn: Thánh Vịnh 22
"Lạy Chúa Tôi, Lạy Chúa tôi, sao Chúa nỡ bỏ tôi""

 

Ngày Năm: I-sa-i-a 52:13-53:12
"Chính Ngài đang gánh vác những tật nguyền của chúng ta, và chịu đựng những đau khổ của chúng ta."

 

Ngày Sáu: Do Thái 10:1-18
"Bằng một lần hy sinh, Người đã vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã thánh hóa được nên hoàn hảo."

 

Ngày Bảy: Mác-cô 8:34-38
"Mang thập giá mình, và theo Ta."

 

****************************************************