Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

34 Những khó khăn cho việc cầu nguyện

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage
Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 


 

 

TUẦN LỄ 34: NHỮNG KHÓ KHĂN CHO VIỆC CẦU NGUYỆN

 

Thánh Kinh đề cập rõ ràng đến những trở ngại cho việc cầu nguyện. "Hãy coi, tay của Chúa không bao giờ quá ngắn để không cứu vớt được, tai của Ngài không lãng để không nghe được. Chính tội lỗi của ngươi đã làm cho ngươi xa cách Chúa, chính tội lỗi ngươi đã làm cho Chúa phải dấu mặt để cho Ngài không nghe tiếng ngươi" (I-sa-i-a 59:1-2).

 

 

Một thái độ có thể tiêu diệt lời cầu nguyện của chúng ta là thái độ kiêu ngạo và tự cho mình là công chính. Có lẽ một người giàu sang và hài lòng với chính mình khó có thể thấy mình ở trong tình trạng phải đến với Chúa Cha để cầu xin một điều gì. Có lẽ người này nhiều tài năng quá nên không cảm thấy cần đến sự giúp đỡ của Chúa. Hắn có thể cho mình là một người tự lập không cần nhờ cậy vào một ai, kể cả Chúa. Một thái độ như vậy rất đáng tiếc. Nó sẽ mau chóng đưa hắn đến sự đau buồn và khổ sở.

 

 

Chúa muốn chúng ta đến như con trẻ để xin Chúa lần này đến lần khác, vì Chúa là Cha của chúng ta, và y như bất cứ người cha nào, Chúa thích làm và cho chúng ta những ơn lành.

 

 

"Ngày ấy anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Chúa Cha đã yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy" (Gio-an 16:26-27).

 

 

TRÊN ÐƯỜNG EM-MAU

 

Hàng ngày chúng ta đi trên đường Em-mau. Ðó là đoạn đường hàng ngày của chúng ta trên xa lộ của cuộc đời. Chúa Giê-su không để cho chúng ta mồ côi, nhưng Chúa ở với chúng ta trong mọi lúc trên hành trình của chúng ta trở lại với Chúa Cha. Chúng ta có nhận ra Ngài không" Chỉ sau khi hai môn đệ mời Chúa ở lại với họ, thì họ mới nhận ra Ngài. Chúng ta có mời Ngài bước vào đời sống hàng ngày, vào gia đình, và các hoạt động của chúng ta không"

 

 

Ngày Một: Lu-ca 24:13-35
Trên đường Em-mau: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều."

 

Ngày Hai: Lu-ca 18:31-34
Chúa Giê-su báo trước cho các môn đệ về số phận đang chờ đợi Chúa ở Giê-ru-sa-lem, nhưng họ chẳng hiểu gì cả.

 

Ngày Ba: 1 Phê-rô 1:3-12
"Vì vậy anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang."

 

Ngày Bốn: Lu-ca 9:18-22
"Con Người còn phải chịu đau khổ nhiều."

 

Ngày Năm: Công Vụ Tông Ðồ: 2:22-38
"Vì lẽ cái chết không thể nào khống chế được Người mãi."

 

Ngày Sáu: I-sa-i-a 54:4-10
"Ðấng cứu chuộc ngươi là Ðấng Thánh của Ít-ra-en, được gọi là Chúa của tất cả trái đất."

 

Ngày Bảy: Lu-ca 2:25-38
"Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ."

 

****************************************************