Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

35 Những trở ngại khi cầu nguyện

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage
Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 


 

 

TUẦN LỄ 35: NHỮNG TRỞ NGẠI CHO VIỆC CẦU NGUYỆN

 

Thánh Kinh Tân Ước đề cập đến nhiều tội lỗi đã làm trở ngại cho việc cầu nguyện. Ðây có nghĩa là có những điều kiện tiên quyết cho việc cầu nguyện. Nếu những điều kiện này không được đáp ứng, việc cầu nguyện của chúng ta sẽ gặp trở ngại.

 

 

Trước hết việc này bao gồm sự vi phạm Mười Ðiều Răn. Thông thường là một sự từ chối không chịu tha thứ. "Nếu anh em không tha thứ cho nhau thì Cha anh em trên trời cũng không sẽ tha thứ cho anh em." (Mát-thêu 6:15).

 

 

Một trở ngại to lớn khác cho việc cầu nguyện là sự tức giận và bất bình. Thanh Phao-lô nhắn nhủ Ti-mô-thê: "Vậy thì lòng mong ước của tôi là ở bất cứ nơi nào con cũng có thể dâng những lời cầu xin với hai bàn tay dâng cao mà không phải xấu hổ, không giận dữ, không bất bình." (1 Ti-mô-thê 2:8).

 

 

Thánh Phê-rô cũng cho ta những lời khuyên nhủ của một người cha trong việc cầu nguyện.: "Hãy đối xử tử tế với phụ nữ vì họ là phái yếu, họ cũng là những người thừa kế y như anh em về ơn phúc lành của sự sống. Nếu anh em làm được như vậy, không có gì có thể khiến cho lời cầu xin của anh em không được đáp ứng." (1 Phê-rô 4:7-8)

 

 

Lòng tham lam và bần tiện cũng là những trở ngại cho việc Chúa đáp ứng lời cầu xin của chúng ta. Chúa Giê-su nói: "Hãy cho thì anh em sẽ được cho lại. Những đấu được đong cho nhiều, được nén xuống, được lắc mạnh và để cho tràn đầy sẽ được đổ vào vạt áo của anh em." (Lu-ca 6:38)

 

 

CHÚA GIÊ-SU XUẤT HIỆN VỚI CÁC MÔN ÐỆ

 

Chúa Giê-su xuất hiện với các môn đệ vào nhiều trường hợp, và những lúc bất ngờ. Chúa làm như vậy để cho họ thấy Chúa còn sống và để tăng cường dức tin cho họ. Hãy cảm nhận sự hiện diện của Chúa Giê-su Phục Sinh bên anh em và trong anh em. Hãy cảm nhận tình yêu của Ngài đang bao phủ và sưởi ấm cho anh em. Hãy đáp ứng tình yêu của Ngài bằng câu nói: "Con cũng yêu Chúa nữa!"

 

 

Ngày Một: Gio-an 20:19-23
Một người khách đến không báo trước.

 

Ngày Hai: Gio-an 14:27-31
"Thầy ban cho anh em bình an của Thầy."

 

Ngày Ba: Gio-an 20:24-29
"Ðừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin."

 

Ngày Bốn: 1 Gio-an 1:1-5
"Ðiều gì chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa."

 

Ngày Năm: Gio-an 4:46-54
"Ông ấy tin vào lời Ðức Giê-su nói với mình."

 

Ngày Sáu: Công Vụ Tông Ðồ
"Mọi ngôn xứ đã loan báo những ngày chúng ta đang sống."

 

Ngày Bẩy: Lu-ca 24:36-46
"Nhìn chân tay Thầy coi!"

 

************************************