Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

42 Một của lễ hy sinh để ngợi khen

Tác giả: 
Đ.Ô Rosage

 

 

Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

 

Tác giả Ðức Ông Rosage
Bùi Hữu Thư chuyển ngữ

 


 

 

TUẦN LỄ 42: MỘT CỦA LỄ HY SINH ÐỂ NGỢI KHEN

 

Chúa đang gọi chúng ta và tạo dựng chúng ta thành một thứ dân biết ca ngợi. Sự tạo dựng này được thực hiện một cách mầu nhiệm trong Thánh Lễ. khi chúng ta đến với nhau để cùng hiệp dâng nghi thức Thánh thể, Chúa đang ràng buộc chúng ta với nhau trong một sự hiệp nhất vững vàng. Ðây là một trong những ảnh hưởng mạnh mẽ của Thánh Lễ.

 

 

Ngoài ra Thánh Lễ còn là một hình thức hoàn hảo để ca ngợi Chúa. Thánh Lễ còn là một của lễ hy sinh để ngợi khen. Chúng ta dâng lên Chúa Cha lời ngợi khen nghèo nàn của chúng ta qua Chúa Giê-su. Ðiều này làm cho lời cầu ngợi khen của chúng ta có một kích thước to lớn. Chúng ta không còn cố gắng để tự ngợi khen Chúa, nhưng trong thánh lễ chúng ta được kết hiệp với Thầy Cả Thượng Thẩm vĩnh cữu đang làm cho nỗ lực của chúng ta trở nên một bài ca ngợi toàn hảo.

 

 

Chúng ta khởi sự Thánh Lễ với một tinh thần thống hối. Sự thống hối này rất cần thiết để có thể ca ngợi Chúa một cách tốt đẹp. Có lẽ chúng ta trước hết phải ăn năn vì chúng ta đã không ca ngợi Chúa đúng mức độ Chúa đòi hỏi: “...Lạy Cha, xin nhìn đến hy lễ chính Cha đã ban cho Hội Thánh, và xin thương cho tất cả những ai cùng chia sẻ một tấm bánh và một chén rượu này, được Chúa Thánh Thần liên kết thành một thân thể, và trở nên hy lễ sống động trong Ðức Ki-tô để ca tụng Cha vinh hiển.” (Kinh nguyện Thánh thể IV).

 

 

Thánh Phao-lô đã nói một cách chí lý về những gì chúng ta thực hiện được qua Thánh Lễ: “Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta!” (Rô-ma 7:25).

 

 

NGUỒN GỐC CỦA QUYỀN NĂNG

 

Chúa Giê-su đã bảo chúng ta bằng những lời nói rõ ràng rằng không có Chúa chúng ta không thể làm gì được. Vì lý do này Chúa đã cho chúng ta Chúa Thánh Thần để chúng ta có thêm một nguồn năng lượng và nghị lực. Chúa Thánh Thần cho chúng ta quyền năng để sống đời sống của chúng ta như những bạn đồng hành chân chính của Chúa Giê-su. Chúa Thánh Thần cũng là nguồn gốc của quyền năng giúp cho chúng ta có thể làm nhân chứng cho người khác. Thánh Phao-lô đã nói rất đúng: “Chính vì mục đích ấy mà tôi phải vất vả chiến đấu nhờ sức lực của Người hoạt động mạnh mẽ trong tôi” (Cô-lô-xê 1:29).

 

 

Ngày Một: Lu-ca 24:46-49
”Hãy ở lại...cho đến khi anh em được mặc lấy quyền năng từ trời ban xuống.”

 

Ngày Hai: Công Vụ Tông Ðồ 1:6-9
”Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em; bấy giờ anh em sẽ trở thành nhân chứng của Thầy.”

 

Ngày Ba: Gio-an 1:10-12
”Những ai đón nhận, tức là những ai tin vào Danh Người, thì Người cho họ quyền trở thành con Thiên Chúa.”

 

Ngày Bốn: Ga-lát 4:6-7
”Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa nhưng là con!”

 

Ngày Năm: Gio-an 3:1-3
”Hãy xem tình yêu Chúa Cha đã ban cho chúng ta để cho phép chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa!”

 

Ngày Sáu: Rô-ma 15:7-13
”Ðể nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, anh em sẽ được tràn trề hy vọng.”

 

Ngày Bảy: 1 Phê-rô 4:7-11
Thánh Thần cho chúng ta quyền năng để yêu, và “ vì lòng yêu thương che phủ được muôn vàn tội lỗi.”

 

 

*******************************************