Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thiên chức cao trọng

 

 

Thơ mừng kính Đức Maria , MẸ THIÊN CHÚA 2020

THIÊN CHỨC CAO TRỌNG !

 

Thưa quý vị , thưa các bạn ngày đầu năm Dương Lịch mở đầu một chu kỳ tân niên , giai đoan thời gian muốn có trật tự, phải có ngày tháng, ngày tháng phải có chu kỳ, mở đầu và kết thúc. Ngày mở đầu năm mới, Giáo Hội đặt ngày đầu năm thiêng liêng và tốt lành để dâng lên Mẹ Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, đồng thời là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Giáo Hội và là Mẹ nhân loại.Thế nhân thật hạnh phúc, bởi vì, Hội Thánh Công giáo được “mệnh danh” là “Hiền Thê” của Đức Giêsu – Kitô , căn cứ vào Lời Kính Thánh, đã long trọng tuyên tín Đức Maria là MẸ THIÊN CHÚA, đồng thời với tước hiệu Thánh thiêng, Mẹ Maria được ca ngợi với tước hiệu là “Mẹ nhân loại”.

 

Nhân loại thật diễm phúc, bởi vì, sự diễm phúc nơi Mẹ Thiên Chúa không chỉ dành cho riêng Mẹ, mà sự diễm phúc ấy được “khoác” lên con cái nhân loại là con cái của Mẹ. Vì thế, nhân loại được “ mặc” lấy sự diễm phúc nơi Đức Trinh Nữ Maria là một sự diễm phúc trọn vẹn.

 

Vì thế, nhân ngày mừng kính trọng thể Lễ “MẸ THIÊN CHÚA”. một ngày mà với nhiều hồng phúc, ngày Liên Hiệp Quốc chọn là Ngày Hòa Bình thế giới . Xin Mẹ Thiên Chúa, NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH, chuyển cầu muôn ơn lành xuống trên nhân loại.

 

Linh Mục nhạc sĩ Hoài Đức đã sáng tác bài ca ”muôn thuờ ”, là bài : “ Cung Chúc Trinh Vương” về Mẹ rất hay, để ca tụng Đức Mẹ. Xin mượn hai câu đầu tiên của ngài, để kính mừng Mẹ, đồng thời xin nhớ đến người nhạc sĩ linh mục ưu tú.

 

“ Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền, thật Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ khiết trinh trọn đời”.

 

Mừng ngày Thánh Mẫu uy linh

Mừng Mẹ Thiên Chúa anh linh ngự tòa

Mừng ngày trọng đại Đức Bà

Tước Hiệu “Thánh Mẫu” thật là quang minh

Thiên chức cao trọng thiên đình

Chỉ duy có Mẹ thật tình chẳng sai

Mừng Mẹ Thiên Chúa Ngôi Hai

Trọn đời diễm phúc chẳng sai bao giờ

“Ơn Vô Nhiễm” thật nên thơ

Ơn Khiết Trinh đáng kính thờ xiết bao !

Ơn Hồn, Xác Mẹ đẹp sao !

Lên Trời đầy đủ lẽ nào lại quên

Tín điều Hội Thánh tuyên xưng

Để mừng kính Mẹ chẳng hề lung lay

Bốn tín điều ấy lạ thay !

Nhưng, “ MẸ THIÊN CHÚA”  chính rày cao siêu

Hướng lòng lên Mẹ sớm, chiều

Cùng bước theo Mẹ, “tín điều” cậy tin

Xin Mẹ ban ơn hòa bình

NỮ VƯƠNG BAN SỰ BÌNH AN, chính Bà./. Amen

 

Mừng kính Mẹ 01/01/2020

Phê-rô Trần Đình Phan Tiến