Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Giê-su làm cho La-da-rô sống lại vì Chúa là sự sống

Tác giả: 
Nguyễn Văn Nội

 

 

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT

----oooOooo----

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM A (29/03/2020)

 

CHÚA GIÊ-SU LÀM CHO LA-DA-RÔ SỐNG LẠI

VÌ CHÚA LÀ SỰ SỐNG

 

"Ta là sự sống lại và là sự sống,

ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống.

Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ "

 

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Cơn dịch cúm corona virus đang hòanh hành khắp thế giới giúp nhân loại cảm nghiệm được sự mong manh của mạng sống con người. Một con virus bé tẻo teo làm cho cả thế giới phải điên đảo. Loài người nhận ra rằng mình không phải là chủ của sự sống....

Trải nghiệm quý báu này giúp các Ki-tô hữu hiều hơn về ý nghĩa phép lạ Chúa Giê-su làm cho ông La-da-rô sống lại tại Bê-ta-ni-a cách đây hơn hai ngàn năm.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 11,1-45:  Khi ấy, có một người đau liệt tên là La-da-rô, ở Bê-ta-ni-a, làng quê của Ma-ri-a và Mar-tha. (Ma-ri-a này chính là người đã xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Em trai bà là La-da-rô lâm bệnh). Vậy hai chị sai người đến thưa Chúa Giê-su rằng: "Lạy Thầy, người Thầy yêu đau liệt". Nghe tin ấy, Chúa Giê-su liền bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa và do đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển".

Chúa Giê-su thương Mar-tha và em là Ma-ri-a và La-da-rô. Khi hay tin ông này đau liệt, Người còn lưu lại đó hai ngày. Rồi Người bảo môn đệ: "Chúng ta hãy trở lại xứ Giu-đê-a". Môn đệ thưa: "Thưa Thầy, mới đây người Do-thái tìm ném đá Thầy, mà Thầy lại trở về đó ư?" Chúa Giê-su đáp: "Một ngày lại chẳng có mười hai giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì người ta thấy ánh sáng mặt trời; nhưng kẻ đi ban đêm sẽ vấp ngã vì không có ánh sáng". Người nói thế, rồi lại bảo họ: "La-da-rô bạn chúng ta đang ngủ, dầu vậy Ta đi đánh thức ông". Môn đệ thưa: "Thưa Thầy, nếu ông ta ngủ, ông sẽ khoẻ lại". Chúa Giê-su có ý nói về cái chết của La-da-rô, nhưng môn đệ lại nghĩ Người nói về giấc ngủ. Bấy giờ Chúa Giê-su mới nói rõ: "La-da-rô đã chết. Nhưng Ta mừng cho các con, vì Ta không có mặt ở đó để các con tin. Vậy chúng ta hãy đi đến nhà ông". Lúc đó Tô-ma, cũng có tên là Đi-đi-mô, nói với đồng bạn: "Chúng ta cũng đi để cùng chết với Người".

Đến nơi, Chúa Giê-su thấy La-da-rô đã được an táng bốn ngày rồi. (Bê-ta-ni-a chỉ cách Giê-ru-sa-lem chừng mười lăm dặm). Nhiều người Do-thái đến nhà Mar-tha và Ma-ri-a để an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giê-su đến, Mar-tha đi đón Người, còn Ma-ri-a vẫn ngồi nhà. Mar-tha thưa Chúa Giê-su: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy". Chúa Giê-su nói: "Em con sẽ sống lại". Martha thưa: "Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại". Chúa Giê-su nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?" Bà thưa: "Thưa Thầy, vâng, con đã tin Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian".

Nói xong bà về gọi Ma-ri-a em gái bà và nói thầm với em rằng: "Thầy ở ngoài kia, Thầy gọi em". Nghe vậy, Ma-ri-a vội vàng đứng dậy và đi đến cùng Chúa. Vì lúc đó Chúa Giê-su chưa vào trong làng, Người còn đang đứng ở nơi Mar-tha đã gặp Người. Những người Do-thái cùng ở trong nhà với Ma-ri-a và an ủi bà, khi thấy bà vội vã đứng dậy ra đi, họ cũng đi theo bà, tưởng rằng bà đi ra khóc ngoài mộ. Vậy khi Ma-ri-a đến chỗ Chúa Giê-su đứng, thấy Người, bà liền sấp mình xuống dưới chân Người và nói: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt đây, thì em con không chết". Khi thấy bà khóc nức nở và những người Do-thái theo bà cũng khóc, Chúa Giê-su thổn thức và xúc động. Người hỏi: "Đã an táng La-da-rô ở đâu?" Họ thưa: "Thưa Thầy, xin đến mà xem". Chúa Giê-su rơi lệ. Người Do-thái liền nói: "Kìa, xem Ngài thương ông ấy biết bao!" Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: "Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh mà không làm được cho người này khỏi chết ư?" Chúa Giê-su lại xúc động; Người đi đến mộ. Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giê-su bảo: "Hãy đẩy tảng đá ra". Mar-tha là chị người chết, thưa: "Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã bốn ngày". Chúa Giê-su lại nói: "Ta đã chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?" Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giê-su ngước nhìn lên và nói: "Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đã nhậm lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời Con, nhưng Con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con". Nói rồi, Người kêu lớn tiếng: "La-da-rô! Hãy ra đây!" Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giê-su bảo: "Hãy cởi ra cho anh ấy đi".

Một số người Do-thái đến thăm Ma-ri-a, khi được chứng kiến những việc Chúa Giê-su làm, thì đã tin vào Người.


III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 9,1-41:

3.1 Chúa Giê-su rất thân thiết với ba chị em nhà Mát-ta, Ma-ri-a, và La-da-rô: Đó là nết nổi bật đàu tiên của tường thuất phép lạ. Chúa Giê-su thường ghé thăm gia đình này trong hành trình truyền giáo của mình, Chúa Giê-su luôn được đón tiếp ân cần và trọng thị bởi hai người phụ nữ tên Mát-ta và Ma-ri-a. Chúa Giê-su thực sự là người bạn thân thiết của cả ba chị em nhà Mát-ta, Ma-ri-a và La-da-rô.

3.2 Phép lạ Chúa Giê-su làm cho ông La-da-rô sống lại chứng tỏ quyền năng của Người trên sự sống của con người. Cũng nhờ phép lạ ấy mà nhiều người Do-thái tin vào Chúa Giê-su.  

3.3 Trong câu truyện này có một nét độc đáo về văn hóa của người Do-thái mà không phải người giáo dân nào cũng biết. Đó là theo quan niệm của người It-ra-en thời Chúa Giê-su, người phụ nữ Do-thái chỉ có tư thế xã hội khi có một người đàn ông bên cạnh. Người đó có thể là cha, chồng, anh hay em trai hay con trai. Khi La-da-rô qua đời thì hai người chị là Mát-ta và Ma-ri-a chẳng những mất một người em trai thân yêu nhất mà hai người phụ nữ ấy mất luôn cả tư thế xã hội của mình. Trong bối cảnh văn hóa xã hội như thế thì việc Chúa Giê-su làm cho ông La-da-rô sống lại chẳng những là Chúa làm cho La-da-rô sống lại mà còn có nghĩa là Chúa Giê-su phục hỗi tư thế xã hội cho hai chị em Mát-ta và Ma-ri-a. (Tương tự như thế khi Chúa Giê-su làm cho con trai bà góa thánh Na-im sống lai và khi Chúa Giê-su trao phó Mẹ Người là Đức Ma-ri-a cho thánh Gio-an, cũng mang ý nghĩa phục hồi tư thế xã hội cho các bà mẹ).

 

IV. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 9,1-41:

4.1 Chúng ta hãy kết bạn Chúa Giê-su: Chúa Giê-su đến trần gian để cứu độ  hết mọi người chúng ta bằng cách làm cho mỗi người trở nên người thân thiết, bạn hữu với Người, sống giáo huấn của Người, nên giống Người. Vì thế chúng ta hãy đáp lại lời mời gọi của Người mà kết bạn với Người.

4.2 Bạn bè thân thiết thì hiểu về nhau, kính trọng nhau và yêu quý nhau, vui buốn có nhau. Chúng ta hãy thường xuyên trò chuyện với Chúa Giê-su, chạy đến Chúa khi gặp khó khăn trắc trở trong cuộc sống, cậy trông phó thác vào sự can thiệp kịp thời của Chúa Giê-su.

  

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 9,1-41:

KHAI MỞ:  

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Chúa Giê-su, Con Cha, đã biểu lô cho chúng con biết quyền phép và lòng thương đầy tính nhân văn và tinh tế của Người. Chúng con xin dâng lên Cha lời cầu xin tha thiết của chúng con.  

 

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

1.- «Chúa Giê-su thương Mat-ta và em là Ma-ri-a và La-da-rô. Khi hay tin ông này đau liệt, Người còn lưu lại đó hai ngày. Rồi Người bảo môn đệ: "Chúng ta hãy trở lại xứ Giu-đê-a»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các gia đình có người bị nhiễm corona virus biết chạy đến cầu cứu với Chúa Giê-su.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

2.-«Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và cho các Tu Sĩ Nam Nữ để các thành phần ấy của Dân Chúa mạnh tin vào quyền phép của Chúa Giê-su Ki-tô cẩu bầu cho những người đau khổ  và mất mát vì cái chết.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

3.-«Khi thấy bà khóc nức nở và những người Do-thái theo bà cũng khóc, Chúa Giê-su thổn thức và xúc động»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác để mọi người có được tấm lòng thông cảm trước nỗi khổ của đồng bào.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

4.- «Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đã nhậm lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời Con, nhưng Con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người đang bị khổ sở vì nạn dịch cúm corina virus, để họ được Thiên Chúa đoái thương cứu chữa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Con Cha là Chúa Giê-su Ki-tô đã cho chúng con thấy Người quyền phép và tinh tế như thế nào trong việc làm cho ông La-da-rô sống lại và phục hồi tư thế xã hội cho hai người phụ nữ là Mát-ta và Ma-ri-a.

Chúng con cảm tạ Cha và hết sức ngưỡng mộ tình bạn cao quý mà Chúa Giê-su đã thiêt lập được với ba chị em nhà Mát-ta Ma-ri-a và La-da-rô.

Chúng  con quyết tâm xây dựng tình bạn thân thiết với Chúa Giê-su, Con Cha Chúa chúng con.

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con.

 

Sài-gòn ngày 28 tháng 03 năm 2020

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội